kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

“Kültür Hattı” eğitim programı için başvurular başladı

6 Ağustos 2021

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Sözleşmesi bağlamında Türkiye Avrupa Vakfı (TAV) ortaklığında hayata geçirilen Kültür Hattı projesi kapsamında Ekim – Aralık ayları arasında bir dizi eğitim programı gerçekleştirilecek.

Eğitim programları, kültür profesyonellerinin kültür politikaları ve yönetimi alanındaki bilgi, beceri ve yetkinliklerinin artırılmasını ve farklı şehirlerden uzmanlar arasında etkin bir iletişim ağının geliştirilmesini hedefliyor. Türkiye genelinden başvurulara açık olan program, farklı kentlerde faaliyet gösteren kültür profesyonellerinin gelişimine odaklanıyor.

ProgramaTürkiye’nin tüm kentlerinden kültür-sanat alanında çalışmalarını sürdüren resmi kurum, sivil toplum kuruluşu ve özel sektör çalışanları ile bağımsız kültür profesyonelleri ve kültür-sanat konuları üzerine çalışan akademisyenler başvurabilir. Süreç sonunda seçici kurul tarafından belirlenecek kişiler eğitimlere katılmaya hak kazanacak. Katılımcılar 27 Eylül 2021 Pazartesi günü projenin internet sitesi üzerinden açıklanacak.

İhtiyaç analizi yayında

Kültürel ifadelerin çeşitlenmesi için yeni alanlar açmayı ve kültür profesyonellerinin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin artırılmasını hedefleyen proje kapsamında, kültür-sanat alanında çalışanların ihtiyaçlarını anlamaya yönelik bir saha araştırması gerçekleştirildi. Aralık 2020 – Ocak 2021 döneminde Türkiye’nin 68 ilinden 446 kültür-sanat kurumu ve kültür profesyonelinin katıldığı ihtiyaç analizinin özeti yayınlandı.

Barem araştırma şirketi tarafından raporlanan araştırmada; kültür-sanat alanında çalışan kurum ve kişilerin kurumsal ve finansal kapasitelerine, işbirliği stratejilerine, politika üretim süreçlerine katılımlarına ve eğitim ihtiyaçlarına dair veriler bulunuyor.