kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi 2014-2015 Yıllık’ı yayınladı

22 Ocak 2016

image003

2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde kurulan Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY), Türkiye’de kültür politikaları ve kültür yönetimi alanında çalışan ilk politika odaklı araştırma merkezlerinden biri olarak kültür politikaları araştırma, destekleme ve eğitim konularında yaptığı yayınlarla da öne çıkıyor. Merkezin son yayını 2014/2015 Yıllık, Kevin Robins ve Burcu Yasemin Şeyben’in derlemesiyle “Kültüre Müdahale” başlığı ile  yayınlandı.

MERCEK: KÜLTÜRE MÜDAHALE
Yirmi Birinci Yüzyılda Kültür Politikaları ve Kültürel Siyaset – Kevin Robins

Devlet • Kültür Kurumlarını Dönüştürmek: Uygulanabilir Modeller Arayışı – Nina Obuljen Kor˘zinek • 2015’te Birleşik Krallık Sanat ve Kültür Politikaları – Christopher Gordon • Birleşik Krallık Sinemasının Yönetimselliği – Richard Paterson • Kazakistan Tarzı – 2050 – Terry Sandell – Merkezileşmiş bir Adem-i Merkeziyet: Türkiye’de Kültürel Miras Sektörü – Daniel David Shoup, Sara Bonini Baraldi, Luca Zan • Türkiye Kültür Politikasında Dönüşüm mü? – Asu Aksoy, Burcu Yasemin Şeyben • Sinemada Devlet Desteği ve Sansür – Pelin Başaran

Sivil Toplum • Müşterekler Siyasetinin Dünü ve Gezi Direnişi Sonrasında Politik Potansiyelleri – Zeyno Pekünlü • Çoğulculuk Işığında Gezi Parkı Protestoları – Cengiz Aktar • Bir Projenin Başarısızlığı Aynasında Gezi Parkı – Vasıf Kortun • Taraftarların Gezi’si: A.C.A.B., Anti-X ve Politizasyon – Tanıl Bora • #occupylove – Rasim Erdem Avşar • Boşluğa Protesto: Bulgar Vatandaşlar Cezasızlığı Keşfediyor – Ivaylo Ditchev

AÇIK ALAN
Sınırları Aşmak: Kültür Politikaları Araştırmaları ve Kalkınma Politikaları – Jonathan Vickery • Kamu Kültür Fonlarının Katılımcı Yönetimi – Charles Vallerand, Azadeh Lessard • Kültürel Mekânlar Olarak Alışveriş Merkezleri – Özlem Canyürek • Suriye’den Mektup – Liwaa Yazji

ANISINA
Bir Entelektüel Olarak Özgür Uçkan – Serhan Ada • Dr. Özgür Uçkan Anısına – Erkan Saka

DEĞERLENDİRME
Türkiye ‘Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı’ Belgesi – Gökçe Dervişoğlu Okandan • Herkesin Sineması Kendine – Ares Shporta • Syriza’nın Kültür Politikası – Theodora Tsitoura • Müzeyi Demokratikleştirmek – Çiğdem Artan • Biyosfer Rezervlerindeki Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri – Lluís Garcia Petit • 18. IFOAM Dünya Organik Kongresi – Buğday Derneği • ‘Onlar’ – Nihan Dalbeler