kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Kültür Sanat Fonu’nun 2021 döneminde desteklenecek STK’lar belirlendi

24 Aralık 2021

Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından Turkey Mozaik Foundation işbirliği ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Kültür Politikaları Çalışmaları içerik ortaklığında bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirilen Kültür-Sanat Fonu 2021 dönemi başvuruları sonuçlandı. Fon kapsamında A4 Atölye Çağdaş Sanat Derneği, Altyazı Sinema Derneği, Yücel Kültür Vakfı ve 500. Yıl Vakfı‘na toplam 361.595 TL hibe desteği sağlanıyor.

Hibe programı, kültür-sanat kurumlarının ve/veya çalışmalarında kültür-sanat faaliyetlerini kullanan sivil toplum kuruluşlarının projelerini veya kurumsal gelişimlerini destekliyor. Fon, ayrıca pandemi sonrası süreçte kültür-sanat alanının geleceği yeniden şekillenirken, kurumların, STK’ların, sanatçıların, aktivistlerin ve gönüllülerin, dayanışmayı temel alan ve teknolojinin imkânlarından faydalanan yeni işbirliği modelleri yaratmaya yönelik çalışmalarına olanak tanımayı amaçlıyor.

A4 Atölye Çağdaş Sanat Derneği (A4 Atölye): Diyarbakır’da faaliyet yürüten A4 Atölye, sanatçıya nefes verecek, katkı sağlayacak, alternatif sanat pratiklerine yer açan; aynı zamanda disiplinler arası hareket alanının teşvik edildiği, çok fonksiyonlu bir sanat mekanı. Dernek, son iki yıldır toplumsal cinsiyet, eşitlik, adalet, çeşitlilik ilkesi çerçevesinde projeler yürütüyor. Turkey Mozaik Foundation eş finansmanıyla sağladığımız 100.000 TL hibe desteği ile dernek, Birlikte Hareket Etme ve Hafızayı Kaydetmek projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında Diyarbakır’da yaşayan kadın sanatçılara yönelik yapılacak açık çağrı sonucunda; sanatsal üretimde birlikte hareket etmeyi, konuşma ve yeni yöntemler geliştirmeyi amaçlayan 6 kadın sanatçı, 4 atölye ve bir sergi için bir araya gelecek. Aynı zamanda, projeye katılan kadın sanatçıların çalışmalarını sunabilmeye hazır hale getirebilmesini desteklemek amacıyla çeşitli eğitimler verilecek. A4 Atölye, bu kapsamda proje süresince sergilerin daha fazla kişiye ulaşması amacıyla herkesin katılımına açık olacak 5 açık atölye düzenleyecek.

Altyazı Sinema Derneği (Altyazı): Güncel filmler kadar, ana akım medyada fazla yer bulamayan kısa film, belgesel ve deneysel sinema gibi alanlara da görünürlük kazandıran Altyazı, film eleştirisi ve analizine önem veren bir yayın anlayışı ile sinema seminerleri gerçekleştiriyor, festivallerle işbirliği içerisinde etkinlikler düzenliyor. Turkey Mozaik Foundation eş finansmanıyla sağladığımız 72.500 TL hibe desteği ile dernek, Altyazı Sinema Dergisi Dijital Arşiv projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında Eylül 2001 yılında yayın hayatına başlayan Altyazı Sinema Dergisi’nin henüz dijital ortama aktarılmamış 144 sayısının dijital versiyonu oluşturulacak ve derginin 213 sayılık arşivinin indekslenmesi yapılarak, herkesin erişimine açılması sağlanacak.

Yücel Kültür Vakfı: 52 yıldır gençlerin kişisel gelişimlerine destek olmak için kültür ve sanat alanında faaliyetler yürüten Vakıf, gençlerin kendilerini bu alan vasıtasıyla ifade etmesine olanak sağlıyor. Yücel Kültür Vakfı, Türkiye’deki farklı sanat topluluklarına ayni ve maddi destek sağlıyor; sosyal sorumluluk projeleri ile gönüllüleriyle birlikte toplumsal sorunlara çözüm bulmak amacıyla çalışmalar yapıyor. Turkey Mozaik Foundation eş finansmanıyla sağladığımız 89.095 TL hibe desteği ile bağımsız sanatçı insiyatifi @İmprodancefest, Yücel Kültür Vakfı ev sahipliğinde Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında 10-19 Haziran 2022 tarihleri arasında çevrimiçi ve İstanbul’un farklı bölgelerinde yüz yüze gerçekleştirilecek atölyeler, performanslar, açık doğaçlama dans seansları, dans film gösterimleri, konferans ve performatif sunumlar ve engellilere yönelik atölyelerden oluşan 2. Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali düzenlenecek.Okullarla geliştirilen işbirlikleri kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik atölyeler düzenlenecek.

500. Yıl Vakfı: 500. Yıl Vakfı Türk Museviler Müzesi ile Türkiye’de 2600 yıldır varlıklarını sürdüren Yahudi toplumunun tarihi, kültürü, gelenekleri, ülkeye ve topluma katkıları ve etkileşimleri ile ilgili yerli ve yabancı ziyaretçilere bilgi verirken, ön yargıları kırmak ve nefret söylemini azaltmak amacıyla da çalışmalar yapıyor. Turkey Mozaik Foundation eş finansmanıyla sağladığımız 100.000 TL hibe desteği ile Vakıf, Online Müze projesini hayata geçirecek. 500. Yıl Vakfı proje kapsamında Türk Musevileri Müzesi’nin sanal ve gezilebilir üç boyutlu bir versiyonunu oluşturacak.