kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim İçin Diyalog Projesi (elele) projesi başladı

27 Ekim 2021

Gençlik Servisleri Merkezi Derneği (GSM), Uçan Süpürge Vakfı ve Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV) konsorsiyumu ile yürütülen ve Avrupa Birliği’nin Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı, “Kültür için Temel Haklar” kapsamında desteklenen Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim İçin Diyalog Projesi (elele) projesi başladı.

elele projesi ile kültür-sanat alanında aktif faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin yarattığı etkinin tabana yayılması amacıyla, iki ayrı çağrıda toplam 1 milyon avro hibe dağıtılacak.

Proje, gençler arasındaki kültürler ve inançlar arası diyaloğu, kültür ve sanatın birleştirici ve iyileştirici yönüyle artırarak birlikte iyi yaşamı güçlendirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında, Dicle ve Fırat havzasında bulunan kadim topraklara sahip Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, Malatya ve Mardin’de etkinlikler düzenlenecek.