kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı başvuruları açıldı

22 Haziran 2016

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 2016-17 akademik dönemi kayıtları başladı. Avantajlı erken kayıt dönemi ise 2 Temmuz‘a kadar devam ediyor.

Tezli ve projeli olarak iki farklı yapıya sahip program, akademik bir kariyere yönelmek veya kültür sektöründe çalışmak isteyenlere olduğu kadar mesleki deneyimini etkileşimli proje ortamında geliştirmek isteyen profesyonellere de yönelik.

Programın kadrosu İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültür Yönetimi anabilim dalı öğretim üyelerinin yanında, uluslararası işbirlikleri çerçevesinde misafir uzmanlardan da oluşuyor.

Program, tezli ve projeli yapısı ile öğrencilere kültür kurumlarını ve politikalarını sosyal, ekonomik ve siyasi çerçevede, yerel ve uluslararası boyuta inceleme fırsarı veriyor. Program katılımcıları, kültür endüstrisinin bileşenlerini tanıma şansı elde ediyor; akademik ve profesyonel ağlara dahil olarak disiplinlerarası bir eğitim almanın yanı sıra, kendi projelerini geliştirerek bu ağların aktif birimleri haline de geliyorlar.

Program, daha önce kültür alanında akademik veya profesyonel deneyim sahibi adayların yanı sıra, bu alanda çalışmaya veya araştırma yapmaya başlamış olanlara da yönelik. Kültür ve sanat altyapısı ve kurumlarıyla bu sektördeki üretim ve yönetim dinamiklerini inceleyebilmek, tartışabilmek ve yaratıcı yaklaşımlar geliştirmek için gerekli donanımı kazandırmayı hedefleyen program; kültür yönetimi, kültür politikaları, yönetişim, sivil toplum, kültür sektörünün küresel ekonomideki rolü ve kültür alanında girişimcilik çalışmaları için geniş bir perspektif sunuyor.