kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Kültürel Çeşitlilik için Bölgesel Ağ – READ’den destek çağrısı

13 Ocak 2021

Goethe Institut – Üsküp (Kuzey Makedonya), Association Krokodil (Sırbistan), Center for Balkan Cooperation – Loja (Kuzey Makedonya), Instituti i Librit dhe i Promocionit (Arnavutluk), Kalem Kültür Derneği (Türkiye) ve Qendra Multimedia (Kosova) tarafından yürütülen, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Kültürel Çeşitlilik için Bölgesel AğREAD projesi, sivil toplum kuruluşlarının kültürlerarası hoşgörüyü teşvik etmesini ve gençliğe odaklanıp demokratik değerlere katkı sağlamasını amaçlıyor. Proje 1 Eylül 2020 – 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Proje, 4 yıl boyunca eğitim, iletişim ağı veya ödenek ile 90 kültürel girişimin kapasitesini artırmayı ve STK’ların kültür ve toplumun değişmesi üzerinde olumlu etki yaratmasını amaçlıyor. Proje kapsamında Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’deki 30 sivil toplum kuruluşuna edebiyatın ulusal sınırların ötesinde de erişilebilir olup, farkındalığın artırılması adına eserlerin kendi diline çevrilmesi, basılması ve tanıtılması için fon verilecek.

Başvuru sahiplerinin:
• Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olması,
• Proje ortaklarıyla beraber projenin hazırlanmasında ve yönetilmesinde doğrudan sorumlu olması,
• Çağrının yayınlanmasından (23 Aralık 2020) en az 6 ay önce Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’de kayıtlı olması,
• Bu çağrının bir ya da birden fazla tematik alanı ile ilgili çalışıyor olması,

gerekmektedir.Başvuru çağrısı iki farklı bölüme ayrılıyor:

• Açık çağrı, kültürlerarası iletişimi ve projelerin işbirliğini teşvik etmeyi amaçlar. Ülkelerin ana kültürlerini, ülkeler arasında geniş bir şekilde yaymak, iletişim ağını artırmak ve işbirliğine teşvik etmek açık çağrının önemli bir hedefidir. Faaliyet, edebi eserleri, edebiyatçıları, müzik, tiyatro, ses ve görüntü prodüksiyonu ve multimedya ile sınırlı olmayarak diğer kültürlerarası işbirliği girişiminin tanıtımını sağlayan tüm kültürel faaliyetlerin maliyetini kapsamaktadır. En az nitelikli, şartlar uygun iki ülke arasındaki işbirliği avantaj olarak değerlendirilecektir. Destek başına bütçe maksimum 3.000 Euro tutarındadır. Genç kuruluşların projeleri özellikle teşvik edilecektir.

• Çok dilli projeleri desteklemenin amacı belirlenen ülkelerin edebi eserlerinin bölgesel olarak yayılmasına katkıda bulunmaktır. Bu çalışmanın amacı, bölgesel edebiyatın diğer dillere çeviri ile desteklenip tanıtımının yapılmasıdır. Projenin desteği ile Batı Balkanlar ve Türkiye’deki yazarların çevirileri artacaktır. Bu çağrı adına her destek başına ayrılan bütçe desteği maksimum 2.000 Euro’dur.

• Faaliyetler, çeviri, tasarım, baskı ve bölgesel edebiyatın tanıtımı ile ilgili maliyetleri kapsamalıdır. Desteklenen projeler, mobil kütüphanenin yanı sıra farklı festivaller ve rezidanslarla sinerji yaratmaya teşvik edilecektir.

Her başvuru sahibinden yalnızca bir başvuru değerlendirmeye alınacak.