kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Kültürel Mirası Koruma Derneği’nden iki yeni yayın

25 Mart 2022

Kültürel Mirası Koruma Derneği tarafından hazırlanan Edirne: Mimari Mirasın Belgelenmesi ve Risk Değerlendirmesi projesi ile Mardin ve Çevresinde Süryani Somut Olmayan Kültürel Mirasının Belgelenmesi ve Yaygınlaştırılması projesi çıktıları yayınlandı.

26 Mart Cumartesi günü saat 18:00’da Cezayir‘de gerçekleştirilecek olan proje yayınları lansmanında proje çıktıları ilgilelerle buluşacak. Edirne ve Mardin ile ilişkili bu yayınlara ve daha önce Adana, Bursa, Elazığ, Kayseri, Niğde, İzmir ve Güney Marmara Adaları üzerine yayınlanmış yayın dizisinin tümüne İngilizce ve Türkçe olarak KMKD’nin internet sitesinden ücretsiz olarak erişilebilir.

Edirne Risk Altındaki Mimari Miras: Edirne’de yer alan tarihi yapıların ele alındığı bu çalışmanın temel amacı, il genelinde mimarlık tarihini değerlendirmek, özellikle risk altında bulunan mimari eserlerin mevcut durumlarının tespitini sağlamak ve bilimsel önerilerle ömürlerinin uzamasına katkıda bulunmaktır.

Edirne kenti iyi korunmuş ve tarihi binalara ev sahipliği yapmaktadır. Buna karşın, özellikle merkezde olmayan ve görece daha az korunmuş/risk altında bulunan çeşitli ve çok sayıda tarihi yapının varlığı bilinmektedir. Bu kapsamda saha çalışmaları ve yayın özellikle merkez dışı bölgelerde Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü ilçelerinde yoğunlaşmıştır.

Yapıların uğradıkları fiziki tahribatın yanı sıra, yapıyla ilgili özgün bilgilerin yok olması da önemli tehditlerden birini oluşturmaktadır. Yapıların tarihi, mimarı analiz, yasal durum tespiti, risk analizi ve gelecek senaryolarını içeren bu kitabın, ilgili kişi, kurum ve kurulların karar süreçlerinde faydalı olması amaçlanmıştır.

Bu eserler, Türkiye’nin çok katmanlı geçmişinde süreç̧ içerisinde farklı biçimler alan öyküleri de yansıtmaktadır. Bu nedenle yapılar içinde bulundukları bağlam ve bölgede yaşanan tarihsel süreç̧ ile birlikte ele alınmış, araştırılmış ve belgelenmiştir.

Projenin, dijital teknoloji aracılığıyla belgeleme ayağındaki etkisini arttırabilmek için dijital teknoloji de kullanılmıştır. Yapıların dijital modelleri oluşturulmuş ve 360° panoramik kayıtları alınmıştır. Bu kayıtlar arasında ayrıca 360° panoramik görüntülerden oluşturulan yapı turları da yer almaktadır. Saha çalışmalarının sonuçlarını içeren çıktılara ve daha detaylı bilgilere edirneheritage.org adresinden erişilebilir.

Tur’abdin’in Risk Altındaki Süryani Mimari Mirası: Projenin ana amacı, Mardin ve çevresindeki Süryani toplumunun kültürel pratikleriyle ilgili bilginin derlenmesi ve yaygınlaştırılması, ayrıca mimari mirasına yönelik risklerin değerlendirilmesi ile birlikte somut olmayan değerlerin korunmasıdır. Bu proje, somut olmayan mirasın somut olanın ayrılmaz bir parçası olarak kabul gördüğünü ve korunmasının da bu mirasın varisleri tarafından geliştirilen/kabul edilen bir strateji gerektirdiğini gösteren bir örnektir.

Mardin bölgesinde Süryani mimari mirasının belgelenmesi ve korunması için strateji geliştirmek üzere, uzmanlarından oluşan uluslararası bir ekiple saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Tarihi alanlar ve yapılar konumları, mimari özellikleri, güncel durumları ve çevre koşulları gibi çeşitli kriterlere göre değerlendirilmiş ve koruma önerilerini de içeren bir yayın hazırlanmıştır.

Somut mirasla ilişkili çalışmaların yanı sıra, somut olmayan kültürel mirasla ilişkili de farklı temalarda üç kitapçık hazırlanmıştır.  Bu kitapçıklar, Süryani somut olmayan kültürel mirasına, bu mirası tehdit eden unsurlara ve korunması için önerilere dair ayrıntılı bilgiler içerir. Ayrıca, genç nesilleri tarihi mirasın korumasına teşvik etmek için Türkçe ve Süryanice dillerinde bir  çocuk kitabı hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Saha çalışmalarının sonuçlarını içeren çıktılara ve daha detaylı bilgilere intangiblesyriac.org adresinden erişilebilir.