Kültürel ve yaratıcı endüstriler için yenilikçi finansman araçları

22 Mart 2016

Avrupa Birliği üyesi ülkelerden uzman gruplar ile oluşturulan “Open Method of Coordination” tarafından, küçük ölçekli kültür kurumlarının fon bulma konusunda yaşadığı sıkıntıları ele alan bir rapor yayınlandı. Yayınlanan yeni raporda, 100’den fazla yenilikçi araç ve 32 başarı hikayesi yer alıyor.

Kültürel ve yaratıcı endüstrilerde fon bulma üzerine Avrupa Birliği üyesi ülkelerden uzman gruplar ile oluşturulan “Open Method of Coordination” tarafından yayınlanan yeni rapor, bu konuda karşılaşılan problemleri masaya yatırıyor, sektör için inovatif fon bulma şemaları ve ana sorunların üstesinden gelmeye yardımcı bazı öneriler sunuyor. 32 başarı hikayesinin ele alındığı rapor, ulusal ve bölgesel boyutta Avrupa’dan politik karar vericileri ile kültürel ve yaratıcı sektör şirketleri ve uzmanlarını hedefliyor. Halihazırdaki fon şemaları üzerine yapılan değerlendirmeler ve sunulan öneriler tüm paydaşların sektörde yaşanan finansal zorlukları aşma konusunda faydalanmasına ve sektörün büyüme yolunda önünün açılmasına açık halde kamuoyuyla paylaşılıyor.

Yaratıcılığa ve maddi olmayan varlıklara dayalı bir ekonomide, her ne kadar kültürel ve yaratıcı endüstriler hızla büyümeye devam ediyor olsa da küçük ölçekli kültür kurumları büyüme yolunda fon bulma konusunda sıkıntı yaşıyor.

Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin kendine özgü karakteristik özellikleri nedeniyle (fiziksel varlıkların azlığı, somut olmayan varlıklara bağımlı olma durumu, son derece belirsiz piyasa talebi ve teminat esksikliği vb.) özel bankacılık sektöründen finans desteği bekleyen yaratıcı küçük ölçekli kültür kurumlarının geri çevrilmesi muhtemel.

Özel bankacılık sektörü de dahil, liderler, fon kaynakları hakkında bilgi yetersizliği, ekonomik sistemin yapısı ve fikri mülkiyet kavramının gördüğü değer gibi kültürel ve yaratıcı endüstrilerin karşı karşıya olduğu zorluklar hakkında kısıtlı bir bilgiye sahip olduğu da kaçınılmaz bir gerçek.