kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

KÜMİD’den UNESCO Kültür Mirasını Koruma El Kitapları çevirisi

10 Mart 2016

Türkiye’de kültür mirasını koruma ve onarım alanında kaynak yaratma ve farkındalık oluşturma çalışmaları yürüten Kültürel Mirasın Dostları Derneği (KÜMİD), kuruluşunun 10. yılında UNESCO‘nun Kültür Mirasını Koruma El Kitapları‘nı Türkçe’ye çevirdi.

UNESCO’nun logo haklarını da alarak çeviri sürecini tamamen kendi imkanlarıyla yürüten dernek, kitapların basım ve dağıtım maaliyetini de üstlendi. Müze uzmanlarına, müze güvenlik görevlilerine, koleksiyonerlere ve kültür mirası üzerine çalışan ilgili tüm kişi ve kurumlara faydalanabilecekleri temel bir kaynak oluşturan 6 kitaplık seride, müzelerde güvenlik, dini mirasın güvenliğinin sağlanması, müzeler için afet risk yönetimi, koleksiyonların belgelenmesi, yazma eserler ile depodaki koleksiyonların bakımı ve elleçlenmesi gibi konular yer alıyor.