kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Küratöryel Aktivizm ve Şok Politikası üzerine uluslararası zirve

25 Eylül 2017

School of Visual Arts Curatorial Practice Master programı, farklı söylemleri bastırmak için kültürel fonların azaltılması ve iptalinin yanı sıra, ulusalcılık ve radikal muhafazakarlığın yükselişi ve bunların, sivil haklara, çevre korumasına, bilimsel araştırmalara ve özgür ifadeye karşı problematik saldırıları üzerine 18 Kasım 2017 tarihinde, SVA Theatre’da, Steven Henry Madoff tarafından düzenlenen uluslararası bir zirve düzenliyor.

Bu politik koşullar altında, hem yerel hem de küresel anlamda, enstitülerin programları hakkında nasıl düşünmeliyiz? Enstitüler bir etik kuralını ya da bir polemiği nasıl tanımlar, sunar ve icra eder? Eğer tartışmalı olmak için çabalıyorlar ise, yönetimlerin ve ticari güçlerin eleştirileriyle bunu nasıl başarabilirler? Otonomileri nedir ve ortakları kimdir? Bireyler, vatandaşlar, sanatçılar, düşünürler ve (bir zamanların) liberal kültür üreticileri olarak imkânlarımızı değiştiren radikal değişikliklere karşılık olarak enstitülerin içinden ve dışından küratörler ne yapabilir?

Bu sorular, bugün şok politikasıyla karşı karşıya gelen küratoryel aktivizmin konuları. Dünyanın önde gelen küratörleri ve müze ve sergi düşünürleri, özellikle bu başlıklar için yazılmış olan manifesto ve bildirimsel konuşmaların halka açık okumaları ve tartışmaları için bir araya geliyor.