kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Kuzgun Acar’ın Kuşlar’ı ait olduğu yere geri döndü

9 Aralık 2016

Kuzgun Acar‘ın Soyut Kompozisyon (Kuşlar) heykeli, Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı tarafından yürütülen restorasyon ve konservasyon projesinin sonunda, bundan tam kırk yıl önce yerleştirildiği yer olan İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ) 1. Blok duvarına geri döndü.

Koyulduğu ilk günden bu yana Çarşı’nın sembolü haline gelen eser, demirden yapılmış olmasının ve açık havada sergilenmesinin de etkisiyle yıllar içinde hayli tahrip olmuş, çürümeye başlamış, hatta bazı parçaları kopmuştu. 2013 yılında Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı tarafından geliştirilen restorasyon projesi kapsamında, sanat tarihçileri ve restoratörlerden oluşan bir Danışma Kurulu ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Özer Aktimur işbirliğinde çalışmalara başlandı. Yaklaşık üç sene süren çalışmanın ardından, önce Sakıp Sabancı Müzesi bahçesinde sergilenen eser, 20 Kasım 2016 itibariyle ait olduğu yer olan İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’na geri döndü.