kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Labirent Sanat, Bilinmeyen Ada adlı sergiyle kapılarını açıyor

27 Eylül 2018

Asmalımescit’in yeni sergi mekânı Labirent Sanatsanat danışmanı ve kurucu Hande Özdilim küratörlüğündeki “Bilinmeyen Ada” başlıklı sergi ile kapılarını açıyor.

Barış Cihanoğlu, Beyza Boynudelik, Burçin Erdi ve  Özge Enginöz’ün labirent kavramı üzerine ürettikleri işlerini 27 Eylül – 22 Kasım 2018 tarihleri arasında Labirent Sanat’ın Asmalımescit’teki mekânında görülebilir.

Labirent Sanat; Bilinmeyen Ada sergisi ile başlayacağı ilk kavramsal çerçevesinde, kolektif hafızada güçlü yere sahip bir metafor olarak labirenti merak, ikilem, korku, kaybolma, ölüm, kaos gibi duygu durumlarını harekete geçiren negatif çağrışımların aksine; günümüzde özneyi kuşatan, yönlendiren, tek tipe indiren ilişki biçimlerinden, kapitalist metalaşmadan kurtulacağı ve öznellik biçimlerinin deneyimleneceği yersiz yurtsuzlaşma çizgilerinin keşfine açılan, yeni olasılıklar ağı olarak okumak üzerinde yoğunlaşıyor.

Labirent, hayatın akışında ve kültür sanata yaklaşımda engelleri aşabilmeyi sağlayan merak ve azmi temsil ederken öte yandan içine giren yolunu kaybetsin diye yapılır ama aynı zamanda kişiye sınırlı mekanda sonsuz seçenek yaratması ve labirentin gücünü tersine çevirmesi için de başkaldırıyı hazırlar niteliktedir. Sergi, kaybetmek ya da elinden başarının kayıp gitmesi değil; yaratmaya, bilinmeyeni keşfetmeye ve öğrenmeye fırsat tanıyan sürprizlere açık bir durumun var olduğunu gündeme getiriyor.

Her bireyin sanata erişim için eşit fırsatlara sahip olması gerektiğini düşünerek Labirent Sanat; sanatçı, bağımsız küratörler ve izleyici için adil bir saha yaratmayı amaçlıyor. Sanatçıların salt yaratıcı faaliyetler üzerinden yol bulabilecekleri bir ortamı hazırlamada, özgün ve yaratıcı fikirlere üretim, tanıtım, sunum imkanları oluşturmaları konusunda sürdürülebilir destek sağlamayı hedefliyor. Kişiler ve kurumlar üzerinden kültür sanatın şekillendirildiği hiyerarşik iktidara karşı, eleştirel mesafe alan bağımsız bir oluşumdur.

Labirent, sistemin biçimlendirdiği hayat ve sanatın mevcut sorunlarına çözümler üretmenin yerine, meselelerin farklı düşünce yapılarına sahip kişiler tarafından ortaya çıkarılacağı, değerlendirileceği, anlama ve tartışmaya yönelik bir diyalog yöntemi olarak meydana geleceği süreci önemsiyor. Çağdaş sanatın alışılagelmiş temsilcilerinin yanında İstanbul’da ve İstanbul dışında yaşayan, üreten sanatçılarla birlikte sergiler, atölyeler ve konuşmalar gerçekleştirecek. Görülüyor ki, yaratıcılığı esas alan ve sanat ile temas halindeki farklı disiplinlerden kişilerle ortak projelerde işbirliğine açık bir yapı mevcut.

*Bu yazı kültür.limited için Mine Bora Diri tarafından yazılmıştır.