kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Labirent Sanat’ta yeni sergi: “Zamansız İmgeler

3 Nisan 2019

Labirent Sanat, 4 Nisan – 4 Mayıs 2019 tarihleri arasında Nadide Akdeniz‘in “Zamansız İmgeler” başlıklı 26. kişisel sergisi ile 25 yılı kapsayan yönelimlerinden, farklı dönem ve tekniklerde ürettiği işlere ev sahipliği yapıyor.

Nadide Akdeniz’in “Zamansız İmgeler” sergisindeki resimleri, ilk bakışta doğal olanın estetik bir aktarımı gibi algılansa da kullandığı imgelerle izleyeni zamansız bir aralığa çekerek, düşünmeye sevk ediyor. Issız, kusursuz bir doğa görüntüsünün içine gizlenmiş, günlük yaşamda sıklıkla kullanılan ya da gelişen teknolojiye yenik düşmüş, işlevini yitirmiş sıradan nesneler bizi resmin içine alarak, bireysel deneyimlerimizle anlamı çoğaltıyor.

Duraksamayı, sistemi tehdit eden bir bozukluk olarak gören yaşadığımız çağda, yenilik zorlamasıyla sürekli değişime maruz kalan çevremiz, kullandığımız eşyalar, alışkanlıklarımız hatta bedenimizle birlikte, benliğimizi kuran anılar ve hafızamız da zamanın yakalanamayan bu hızı içinde kayboluyor. Nadide Akdeniz’in resimlerinde doğal olanla kurgu, geçmiş ile aktüel, yaşamla ölüm, eski ile yeni gibi kavramlar geçmiş-şimdi-gelecek diyalekti üzerinden büyük bir titizlikle izleyiciye aktarılıyor. Akdeniz’in resimlerindeki imgeler, yalnızca edimsel olarak içinde var olduğu şimdiyle sınırlı kalmadan, aksine hem geçmişe hem de geleceğe doğru uzanarak var oluyor.