Lara Ögel’in kişisel sergisi Paris’te

11 Kasım 2016

Lara Ögel’in Protocinema tarafından Paris’te düzenlenen kişisel sergisi 8 Kasım – 4 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Lara Ögel’in yerleştirme, heykel ve video mecralarını kullanan çalışmaları, Mary Rinebold Copeland’ın eş küratörlüğündeki “Geri dön! Her şey affedildi” sergisi için üretildi. Sergi; anaerkillik şüphe, korku ve belirsizliğin günümüz toplumundaki yeri üzerine düşündürmeyi amaçlıyor. Lara Ögel’in çalışmaları SAHA Derneği‘nin eser üretim desteği ile gerçekleşti.

Buluntu görüntülerden oluşan “Geri dön! Her şey affedildi” (2016) adlı videoda, kaçma teması etrafında toplanan görüntüler, çaresiz kalındığında savaş ya da kaç içgüdüsüyle hareket etme haliyle ilişkileniyor. Sanatçı “Baba-anne, babaanne” (2016) adlı yerleştirmesinde, vefat etmiş olan babaannesinin İzmir’deki penceresini Fransa’dan kapı ve fikstürlerle birleştiriyor. Türkçe’deki babaanne sözcüğünün baba ve anneyi birleştirmesinde iki cinsiyetin barınmasına dikkat çeken Ögel, zaten parçası olan bir şeyden nasıl kaçılabileceğini sorguluyor. Bu parçalanmışlığın içindeki uyumsuzluğu orada yaratılmış anılarını canlı tutmaya çalışarak kullanıyor. Anaerkil istikrarlığa bakan bu çalışma ev ile ilgili şeylerin hem yakınlık ima ettiği hem de büyük sosyal yapıların temeli olduğuna dikkat çekiyor. Ögel bu iş ile ev, yerinden edilme ve göçle ilgili değişen algıları konu ediyor. “Baba” (2016) ise, İstanbul’da bulunmuş olan yol kenarı babalarından oluşturulan bir sütun heykeli. Sanatçı, yaya trafiğini düzenleyen ve kısıtlayan belediyelere ait bu objenin, sütunu andıran biçimi, ismi ve işlevi ile toplumdaki derin ataerkil altmetinlerine işaret ediyor.