kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Larissa Araz’ın kişisel sergisi İsviçre’de Dreiviertel’de

8 Ocak 2020

İsviçre’nin Bern kentindeki güncel sanat kurumu Dreiviertel, 7 Ocak – 6 Şubat 2020 tarihleri arasında Larissa Araz‘ın “Words Don’t Come Easy” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergiye, SAHA – Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi eser üretim desteği veriyor.

Larissa Araz’ın Avrupa’daki ilk kişisel sergisi “Words Don’t Come Easy” sanatçının son dönem çalışmalarını yeniden şekillendiriyor ve bunları dil kullanımından kaynaklanan veya bozulan kurumsal şiddeti haritalayan tek bir topografyada bir araya getiriyor.

Türkiye’nin güncel sosyal ve siyasal durumuna odaklanan Araz, kurumsal çerçevelerde dilin kullanımı ve dilbiliminin güç ile olan ilişkisini araştırır. Bu gerilimli ilişkiyi belirli bir yerin veya marjinalize edilmiş bir grubun ötesinde kolayca fark edilmeyen, gizlenmiş sansür eylemleri üzerinden inceler. Sergide sanatçının ilk defa İngilizceye çevrilen Nevermind (2017-2019) işinin yanı sıra Sevgili Julia (2019) ve Umut Arşivi: Mektuplar (2015-2019) başlıklı üç yeni yapıtı yer alıyor.

Anna Larissa Araz (1990, İstanbul) kimi zaman yazı, video, ses gibi farklı alanlarda eser üretmekle beraber, sanat pratiğinin odağında fotoğraf olan bir sanatçı. Toplumsal hafızaya dahil edilen veya edilmeyen tarih, kimlik, anı ve aidiyete dair konuları kişisel bir yaklaşımla inceliyor. Bir çoğumuzun hala kendine defaatle sorduğu –ya da artık sormadığı–; yanıtlarını tarihin yazmadığı sorular, Araz için varoluşsal bir araştırmanın ana hatları. 2010 yılında New York Üniversitesi’nde Steinhardt Medya, İletişim ve Kültür Bölümü’nde başlayıp Koç Üniversitesi’nde Medya ve Görsel Sanatlar, Sosyoloji Bölümü’nde 2014 yılında lisans eğitimini tamamladı. Nisan 2018’de fotoğrafçı ve film yapımcısı Öykü Canlı ile Poşe Open Space’ı kurdular.  Birliktelik kurma arzusuyla doğan diyalog ve eleştiri ihtiyacı duyanlar için kapısı açık bir düşünsel ve fiziksel bir alan olarak tanımlanan poşe bugüne de tek ve grup üretimlerden oluşan 16 sergi gerçekleştirdi ve etrafında oluşan kamusal programlarla beraber video içerikler üretti. Araz, aynı zamanda SAHA’nın Türkiye’den görsel sanatçıların üretim, araştırma ve etkileşim ortamlarını geliştirmeye odaklanan yeni programı SAHA Studio’nun Ağustos 2019-Şubat 2020 arasındaki ilk dönemine devam ediyor.

Dreiviertel

Dreiviertel, Bern’in Monbijou bölgesinde, küratörler Anna Fatyanova ve Christian Högl tarafından kurulan, kâr amacı gütmeyen bir güncel sanat alanı. Dreiviertel, sergilere, performanslara, kamusal programlara ve film gösterimlerine ev sahipliği yapar, yerel ve uluslararası sanatçıların araştırmalarını yürütmeleri için fırsatlar sunar.