kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Macar Kültür Merkezi yeni kurumsal kimliğine kavuştu

16 Şubat 2021

Macar Kültür Merkezi‘nin yeni kurumsal kimliği, 2004 yılında Macaristan’da kurulan ve tam hizmet ajansı olarak hizmet veren Lounge Design tarafından tasarlandı. Yeni kimliği tasarlarken yaratıcı ekip öncelikle Macarların geleneksel değerleri başta olmak üzere Avrupa kültüründen de gelen çok yönlülük, dayanıklılık ve çağdaşlık yönlerini bir araya getirmeye çalıştı.

17. yüzyılda yaşamış matbaacı Miklós Misztótfalusi Kis‘ten ilham alan tasarımcılar, onun yalnızca döneminin yetkin bir basımevi sahibi olmasından değil aynı zamanda tutkulu bir kültür insanı olmasından da etkilendiler. Misztótfalusi, Macar kültürünün ve dilinin gelişmesine katkıda bulunmakla kalmayıp, tasarladığı fontlarla mesleğinde kalıcı bir etki bıraktı.

Kurumsal kimliğin en önemli unsurunu oluşturan logo ise uluslararası kodlarda ve internet platformlarında Macaristan’ın ülke adının kısaltmasına (“hu”) atıfta bulunarak, “h” ve “u” harflerinin birleşmesinden oluştu. Türkçe ve Macarca’sı farklı olmasına rağmen evrensel bir dil yakalamak adına logoda, Latin ve Germen dillerindeki ‘Hungary’ kelimesinin kısaltılmış hâli ve uluslararası kodu “hu” kullanıldı. Harfler, Macar kaligrafisini ve form dünyasını anımsatan, kitap yayıncılığının ilk aşamalarına referansta bulunacak şekilde kaynaştırıldı. Logonun aynı zamanda bir amblem gibi, benzersiz biçimsel bir görünüme ve ayırt edici bağımsız bir karaktere sahip soyut bir işaret olarak da işlev görmesi hedeflendi.