kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Maçka Sanat Galerisi’nde yeni sergi: “Hafızayı Onarmak”

18 Mayıs 2022

Maçka Sanat Galerisi, 26 Nisan – 4 Haziran 2022 tarihleri arasında Esra Carus‘un “Hafızayı Onarmak” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sanatçı, kâğıt ve porselen gibi malzemeleri bir araya getirerek yeni illüzyonlar yaratıyor ve geçmişle bugünün aynasında, artık muğlak olanın arasında, gerçeği sorguluyor. Carus, Maçka Sanat Galerisi için düzenlediği yapıtlarla bir anlamda, kendine ve izleyiciye birtakım sorular soruyor: “Hafızayı onarmak mümkün mü, eldeki parçalarla en baştaki hakikate ulaşılabilir mi, gerçeklik dediğimiz tam olarak ne?”

Sanatçı, sergide yer verdiği yeni işlerin aslında geçmişte ürettiklerinin birer parçası, anısı veya izdüşümü olduğunu belirtiyor. Sanatçının işleri hemen her zaman, parçalanma görüntüleriyle, kayan yüzeyler, yanılsama yaratan katmanlar, boşluklar ve yeniden birleştirmelerle kendini dışa vuruyor. Bu sergiye esin veren, önceki işlerinden arta kalmış ya da tamamlanmamış malzemeler de terk edemediği geçmiş deneyimlerini temsil ediyor. Sergideki yapıtlar, bu anlamda sanatçının yaratım süreçlerine derinden bir bakış için zengin fırsatlar sunuyor.