kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Maçka Sanat Galerisi’nde yeni sergi: ‘Memento Mori’

14 Mart 2022

Maçka Sanat Galerisi, 1 Mart – 9 Nisan 2022 tarihleri arasında ‘Memento Mori’ başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. Galerinin 2022 yılının ilk karma sergisi olan ‘Memento Mori’; seramik, heykel, resim, tekstil ve cam gibi pek çok disiplini kapsıyor. Sanatçılar, ölüm kavramını irdeliyor ve yaşam, ölüm ve sanat ekseninde yeni tartışma alanları yaratıyor.

Sergide Ali Cabbar, Carmen Lozar, Dolce Paganne (Ceren Aksungur), Esra Carus, Fatih Kızılcan, Fırat Neziroğlu, Gönül Nuhoğlu, Hakan Gündüz, Ömür Tokgöz, Rüçhan Şahinoğlu, Serhat Kiraz, Server Demirtaş, Sevgi Karay, Şükran Moral ve Yiğit Aral ölüm kavramı üzerinden bir araya geliyor.

Antik çağda başlayarak günümüze dek uzanan “memento mori” kavramı “Fani olduğunu hatırla” veya “Öleceğini hatırla” gibi şekillerde çevrilen Latince bir deyiştir. 16. ve 17. yüzyıllarda Vanitas akımı ile yaygınlaşan bu kavram günümüze kadar sanat tarihine yön vermiş sanatçılar tarafından yorumlanmaya devam etmiştir.