kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Mardin Bienali kapsamında “Mulaj” sergisi

8 Mayıs 2018

Aysel Alver‘in, ‘Mulaj’ başlıklı kişisel sergisi, 5 Mayıs – 6 Haziran 2018 tarihleri arasında Mardin’de tarihi bir evde düzenleniyor.

Sergi; Alver’in Ankara Fransız Kültür Merkezi’nin desteğiyle, 2016 yılında katılmaya hak kazandığı, Cité International des Arts sanatçı programı kapsamında hazırladığı ‘Eve Dönüş’ başlıklı projesinin devamı niteliğinde. Ankara Fransız Kültür Merkezi tarafından desteklenen ve Mardin Bienali paralel etkinliklerinden olan bu sergide Alver, göç etmiş bir ailenin ‘ev’e ait yaşam pratiğini, kavramsal bir bağlamla geri taşımayı amaçlıyor. 

Projesini Mardin ve Paris arasında bir ‘‘geri dönüş’’ kurgusu olarak tasarlayan Alver, yaşamakta olduğu kentin gündelik yaşam pratiğine yansıyan sosyo-politik ve tarihsel bağlamdan yola çıkmaktadır. Sanatçı, göçler sonucu boşalan, sosyal ve kültürel bağlamı değişen mekânlar üzerinden projesini kurgulamaktadır.

Sergide farklı kültürel süreçlere ait iki ayrı mekânın duyusal pratiklerine özgü kimi referanslarla inşa edilen bir geri dönüş mekanı kurgulanmaktadır. Kendisinin de bire bir deneyimlediği bu her iki mekânsallığı sanatçı, masalsı bir dille yorumluyor.