kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Melis Behlil’in yeni kitabı Hollywood is Everywhere yayımlandı

18 Temmuz 2016

Hâlen Kadir Has Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanlığı ve öğretim üyesi görevlerini sürdüren ve aynı zamanda Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyesi Melis Behlil‘in yeni kitabı Hollywood is Everywhere, Global Directors in the Blockbuster Era, Amsterdam University Press tarafından yayımlandı.

Hollywood’un dünyanın her yerinden göçmen yönetmenleri biraraya getirmek gibi bir geleneği var, öyle ki bu geleneğin izleri sessiz film dönemine kadar takip edilebiliyor. Günümüzde, sinema endüstrisinin gittikçe globalleştiği bir dünyada, gişe rekorları kıran filmlerin yönetmenlerinin de bu geleneği yansıttığını gözlemleyebiliyoruz. Ancak bu durumun arkasında temel bir farklılık var. Melis Behlil bu farkı “Hollywood is Everywhere” (Hollywood Her Yerde) ile şöyle açıklıyor: Günümüzün Hollywood stüdyoları, Birleşik Devletler sınırlarının çok ötesine uzanan mülkiyet yapıları ve finansal düzenlemeler ile “çokuluslu” olarak tanımlanmak durumundadır. Bu bağlamda günümüzün bu küresel yönetmenleri, eski “göçmen” yönetmenlerden ziyade herhangi bir çokuluslu şirketin üst düzey çalışanlarıyla benzerlik gösteriyor.