kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

:mentalKLINIK’in yeni kişisel sergisi Brüksel’de

6 Eylül 2018
La Patinoire Royale / Galerie Valérie Bach, 6 Eylül – 8 Aralık 2018 tarihleri arasında :mentalKLINIK’in kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. “OBNOXIOUSLY HAPPY” başlıklı serginin küratörü ise Jérôme Sans.
Sergi, sanatçı ikilisinin 15 yıllık çalışmalarını bir araya getiriyor. Bir retrospektiften öte bir introsepktif olarak tasarlanan sergi, :mentalKLINIK’in çok katmanları arayüzlerine odaklanıyor.

Yasemin Baydar ve Birol Demir’den oluşan sanatçı duosu, ağırlıklı olarak enstalasyon ve heykel üretiyor. İkilinin eserleri tezatlar, paradokslar ve kara mizah içeriyor. Eserleri hızlandırılmış kapitalist düzene gönderme yapıyor.