Milenyum Kuşağı kültür-sanatı dijital olarak tüketiyor

19 Nisan 2016

Güzel sanatlar, antika ve koleksiyon üzerine dünyanın önde gelen online pazarlarından olan Invaluable tarafından yapılan “Sanata Yönelik Amerikan Tutumları” (American Attitudes Toward Art) adlı araştırmaya göre, Milenyum Kuşağı kültür sektörü takipçileri kültür-sanat adına yeni keşiflerini artık müzelerde değil sosyal medya ve online ortamlarda yapma eğiliminde.

Kültür-sanata yönelik müşteri tutum ve tercihlerinin, gelecek jenerasyonlar üzerindeki etkisinin ne yönde olacağı odağında araştırma yürüten Invaluable, Amerikalı alıcıların %22,7’sinin yeni iş bulma konusunda birincil yöntem olarak görüntü odaklı platformları tercih ettiğini ortaya koydu. Yine araştırmaya göre, sadece %20’lik bir dilim yeni sanat eserleriyle müzelerde, %15,6’lık kesim ise galerilerde buluşuyor.

4.500 katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmada, Milenyum Kuşağı’nın %44’ü Instagram ve Pinterest kullanıcısı ve sosyal medya sitelerinde bir ayda 30 saatten fazla zaman geçiriyor. Dahası, araştırmaya katılan Milenyum Kuşağı’nın neredeyse %50’sinden fazlası online olarak alışveriş yaparken bu oran Baby Boomers Kuşağında sadece %19.

Invaluable’ın CEO’su Rob Weisberg’e göre “Perakendecilik sektöründe olduğu kadar restoran ve ağırlama sektörlerinde de son on yıl içinde Milenyum Kuşağı’nın yeni satın alma eğilimlerine ayak uyduracak dijital temelli dönüşümler gerçekleşti.” Weisberg “yaptığımız araştırma sonucuna Milenyum Kuşağı’nın mobil sistemler odaklı tercihleri gösteriyor ki, Milenyum Kuşağı’nın kültür- sanat endüstrisinden beklentileri de aynı yönde” şeklinde konuştu.

Araştırmanın sonuçları aynı zamanda sanat anlayışının jenerasyonlar arasındaki farklılıklarına da dikkat çekiyor. Örneğin, 18-24 yaş arası öğrenci statüsündeki Milenyum Kuşağı gençlerinin %42’si sanata yatırım yapmanın çok iyi bir fikir olduğunu düşünürken bu oranın 25-34 yaş arası Milenyum Kuşağı gençlerinde ise %36 olduğu görülüyor.