kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Arter

Mimar

16 Kasım 2022

Arter, Sergiler ekibinde, sergi mekân tasarımında ve bina içi ve dışı mekân çalışmalarında görev alacak Mimar arıyor.

İş Tanımı:

 • Arter programı içinde yer alan sanatçı ve küratörlerin Arter galerilerinin mimari yapısı ve kullanım olanakları ile ilgili bilgilendirilmesi, kat planlarının dijital veya basılı olarak, 2 veya 3 boyutlu formatlarda iletilmesi,
 • Sanatçı ve küratörle birlikte sergi yerleşim plânlarının hazırlanması, çizimlerinin hazırlanarak ilgili ekiplerle paylaşılması,
 • Mekân hazırlık ve sergi kurulum takviminin küratör, sanatçı ve ilgili ekipler ile birlikte hazırlanması ve takibi,
 • Sergi katlarının yerleşim plânlarına uygun olarak mimari düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi, gerekli yapısal düzenlemelerin sağlanması, duvar, boya, zemin, elektrik tesisatı vb. altyapının eser kurulumları öncesinde hazır hâle getirilmesi,
 • Sergide yer alacak eserlere ilişkin üretilmesi gereken vitrin, kaide, raf, mobilya vb. sergileme ünitelerinin sanatçı ve küratör ile birlikte tasarlanması, detaylandırılması, çizilmesi, tekliflerinin alınması ve iş takvimine uygun olarak üretimlerinin sağlanması,
 • Sergide yer alacak eserlerin üretimi için ihtiyaç duyulan hâllerde gerekli teknik desteğin sağlanması, malzeme araştırması yapılması, üretimin detaylandırılarak çizilmesi ve uygulanması,
 • Sergi kurulumları sırasında birlikte çalışılan yüklenici ekiplere gerekli teknik desteğin verilmesi,
 • Sergi aydınlatması ile ilgili gerekli organizasyonun yapılması, Arter teknik ekibi ile birlikte çalışarak altyapının sağlanması, küratör, sanatçı ve eğer varsa aydınlatma danışmanı ile birlikte uygulamanın tamamlanması,
 • Sergi kapandıktan sonra yeni sergi hazırlığının yapılabilmesi için mekâna geçici olarak yerleştirilmiş olan duvar, tavan, zemin vs. eklentilerin moloz ve hurda olarak ayrıştırılarak binadan tahliyesinin organize edilmesi,
 • Sergiler sonrasında o sergi için üretilmiş vitrin, kaide, raf, mobilya vb. malzemenin depolanması veya tahliyesinin organize edilmesi,
 • Sergi teknik malzemelerinin ve demirbaşların envanterlerinin tutulması ve takibi,
 • Bina genelinde muhtelif alanlarda gerçekleştirilecek yapısal müdahalelerde ve tadilatlarda yükleniciler ve ilgili ekiplere mimari destek verilmesi.

İstenilen Nitelik ve Deneyimler:

 • Üniversite mezunu (en az 4 yıllık),
 • Çok iyi derecede Türkçe ve İngilizce bilgisi,
 • Sergi mekân tasarımı alanında en az 4 yıl tecrübeli olma,
 • Farklı ekiplerle verimli çalışabilme özelliği kuvvetli, detaylara özen gösteren, koordinasyon kabiliyeti yüksek,
 • Aşağıdaki bilgisiyar programlarında uzman derecesine sahip olma:
  – Autocad
  – Photoshop
  – 3D çizim programları (3D Max, Rhino, Sketch-up)
  – Microsoft Office