kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Misal Adnan Yıldız moderatörlüğünde küratörlük ve sergi yapımı semineri

22 Ocak 2020

A Paradigm Shift: Curating & Exhibition Making in the Age of Continuous Mediation, 16 Ağustos – 4 Ekim 2020 tarihleri arasında Misal Adnan Yıldız’ın moderatörlüğünde gerçekleşiyor.

Küratöryel uygulamayı bugün eğitim, kurumsal ve küratöryel ötesi düşünerek tanımlamak mümkün müdür? Küratörlüğün kısa tarihi geleceğe nasıl evrilecek? Sanat dünyasındaki mevcut arabuluculuk ve müzakere biçimleri gerçekten farklı izleyiciler için işe yarıyor mu? Aktivist, yoldaş veya eğitimci gibi “küratöre” atfedilen son rolleri getiren bu anket semineri, önde gelen küratöryel araştırma ve uygulamalardan kritik metodolojilerle ilgileniyor.

İlk olarak, sanatsal uygulamalar boyunca ve sanatsal uygulamalarla birlikte düşünmek için zihinsel bir alan olarak, küratörlük sadece sanat eserlerinin mekânsal ve kavramsal bir sahnelenmesi ve birbirine bağlılığı anlamında dramatik bir ortam değil, aynı zamanda bir araya gelmeyi amaçlayan bir dizi kitle katılımlı, söylemsel süreçtir. Bir dizi konuşma olarak seminer, yeni toplumlar için genişletilmiş bir alan olarak küratörlük ve sergi yapımına odaklanacak. Misal Adnan Yıldız’ın moderatörlüğünde, önemli işbirlikleri, ağlar ve projeleri ortak etik, topluluk, kolektif olma ve siyasi gündem ortaklıklarıyla birleştirecek.