Mixer’de iki yeni sergi

2 Eylül 2019

Mixer, 5 Eylül – 12 Ekim 2019 tarihleri araında Ali Şentürk‘nin “Biz Bu Değiliz, Bu Bizden Geriye Kalan” başlıklı kişisel sergisi ve Nazlı Erdemirel‘in “Seeing” başlıklı ilk solo sergisine ev sahipliği yapıyor.

Ali Şentürk, üretim prensibi olarak heykel, resim, fotoğraf, video, performans gibi alanları kullanırken, kimi zaman kendisinin ama çoğunlukla bir başkasının yaşam ve deneyimini sanatın yorumlama, eğretileme ve kurgusal diliyle aktarır. Şentürk’ün yeni sergisinde ise şimdiye kadar ürettiği ya da fikir aşamasında olan tüm olgulardan unsurlar görmek mümkünken aynı zamanda yanlış karşılaşmalardan doğan yeni bir hikaye ile karşılaşıyoruz.

Fotoğraf üzerine odaklanan Nazlı Erdemirel, tekniğin yarattığı iki boyutun sınırlayıcı yapısına karşılık üretim refleksleri geliştiriyor. Fotoğrafın dışına çıkarak video ile oluşturduğu imgenin devamlılığının sürmesine odaklanan Erdemirel, farklı malzemeler ile yeni bir görme biçimi ve ek bir katman oluşturmayı amaçlıyor. Böylece sanatçı anı dondurmanın ötesinde olmamış ama olabilecek şeylerin hayalini kurma ve aklın görüntüyü tamamlama çabasını görselleştiriyor. Görsel ve algısal yanılsamaların yarattığı illüzyon, farklı olasılıkları keşfetmenin heyecanlı yanını oluşturur. İki boyutlu bir düzlemi farklı boyutlar oluşturan cisimlerle temsil etmenin ortaya çıkardığı gerçeküstü illüzyon görme eylemine dair sıra dışı deneyimleri beraberinde getirir. İnsan bedenine odaklandığı yeni serisinde görünmeyeni görünür kılmayı hedefleyen sanatçı aynı zamanda yaptığı yerleştirmeler ile izleyiciyi esere dahil ederek bu süreci deneyimlemeye davet ediyor.