kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Mixer’de iki yeni sergi

16 Şubat 2021

Mixer, 16 Şubat – 3 Nisan 2021 tarihleri arasında iki yeni sergiye ev sahipliği yapıyor. Galerinin ana mekânında, küratörlüğünü Nergis Abıyeva’nın üstlendiği, farklı kuşaklardan iki sanatçı Alp İşmen ve Yüksel Dal’ı, Olağanüstü denklikler, ince benzerlikler sergisinde bir araya getiriyor. Galerinin proje odasında ise Leyla Emadi’nin Gel-Git başlıklı Mixer’deki ilk kişisel sergisi yer alıyor.

Adını Umberto Eco’nun Foucault Sarkacı romanından alan sergi, ilk bakışta, hemen görünür ve kavranır olanın değil, derinleştikçe, katmanlarına inildikçe fark edilenin izini sürüyor. Alp İşmen ve Yüksel Dal, pratiğini genellikle kalem kağıtla gerçekleştirmeyi yeğleyen ve mürekkebin kağıt üzerindeki olanaklarını araştıran iki sanatçı. Her iki sanatçı da, mürekkebi sıradan bir malzemeden çok, bir deneyim alanı olarak ele alıyor. İzleyicinin hemen kavrayacağı gibi, sergide yer alan çalışmalarda “çizgi” öne çıkıyor. Olağanüstü denklikler, ince benzerlikler” sergisi, birbirinin eşiti olmayan, ancak birbirine denk düşen görsel ve jestsel ilişkilere odaklanıyor. Sergi, Alp İşmen ve Yüksel Dal’ın çalışmalarını birbirine paralel izlenen denkliklerle sunarken izleyiciye her bir sanatçının pratiğini kavrama fırsatı da veren bir kişisel sergi deneyimi sunuyor.

“Gel-Git”, Leyla Emadi’nin son bir yılda yaşadığı zorunlu değişimler ve toplumsal sorunlarla çalışmalarının nasıl evrildiğini izlememize fırsat sunuyor. Sergi, konfor alanlarımız ve bunun tam zıttı olan bilinmezlik-belirsizlik hallerini sorguluyor. Sanatçı, sergide yer alan çalışmalar ile konfor alanlarımıza ve bu alanlarda mutlu mesut yaşarken ansızın karşımıza çıkan; kontrol edemediğimiz durumlar karşısındaki bocalamalarımız ve duygu durumlarındaki iniş çıkışlar ve gelgitlerin yarattığı belirsizlik halinin “ruh”ta yarattığı “yıkım”a odaklanıyor. Sergi, sanatçının, bireysel konfor alanı ve belirsizlik durumu arasında kalışlarını yansıtan çoğunlukla beton harflerle sözcüklere ve cümlelere dönüşmüş formlar yanında gelgit yaşayan bireyin zihnindeki düşüncelerden kağıda ve ardından sergi mekanına dökülen sözler bütününü içeren enstalasyonlarını bir araya getiriyor.