Mixer’de yeni sergi: “Külkedisi ve Beş Hececiler”

26 Şubat 2020

Mixer, 27 Şubat – 11 Nisan 2020 tarihleri arasında proje odasında “Külkedisi ve Beş Hececiler” başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi, Ali Elmacı, Kerem Ağralı, Manolya Çelikler ve Sesil Beatris Kalaycıyan’ın çalışmalarını bir araya getiriyor.

“Külkedisi ve Beş Hececiler” sergisi ile izleyiciyi sanatın “-mış” gibi gösterme gücünü deneyimlemeye, görülen ile asıl mesele arasındaki bağı keşfetmeye davet ediyor.

Sosyal bir varlık olan insan, neredeyse var olduğu günden itibaren hayatını örgütlenmiş bir toplumsal yapı içerisinde devam ettirmektedir. İlkelden moderne her dönem içerisinde kendine özgü bir biçimde toplumsal yapılanma biçimleri görülmektedir. Bu yapılanma biçimleri içerisinde nitelikler farklı dahi olsa bir iktidar yapılanması barındırmaktadır. Kitlelerin oluşturduğu bu yapılanmaları kontrol etme ve geliştirme için gerekli görülen bu iktidar sistemi aynı zamanda içerisinde bulunduğu toplumu kendi isteği ve çıkarları doğrultusunda şekillendirme eğilimindedir.

İktidarlar, dini ya da siyasi, bu eğilimlerini hayata geçirmek için ise sıklıkla yazılı, sözlü ve güncel iletişim araçlarını kullanırlar. Nereye bakılması, neyin görülmesi ya da görülmemesi istenirse onu işaret etmek ve inandırma için sanatsal faaliyetleri bir güç unsuru gibi ellerinde tutarak varlıkları uzatmak ve sağlamlaştırmak için kullanmışlardır. İlk çağlardan beri görsel malzemenin yazıya nazaran daha kolay algılanmasından dolayı iktidarlar için önemli bir unsur olmuştur. Böylece yetişkinler için masal niteliği taşıyan sanat aracılığı ile toplum, var olan gerçeklikten uzaklaştırılabilir hatta yeri geldiğinde yeni bir gerçeklik yaratılabilir. Gücü elinde tutanlar, yaratım süreci için sıklıkla sanatın “-mış” yapma gücünden faydalanarak var olan gerçekliği saptırma, değiştirme veya saklama refleksi içerisindedirler.