kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

MKM Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi’nde yeni sergi: “Yeniden Doğa”

15 Mart 2022

MKM Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi, 3 – 23 Mart 2022 tarihleri arasında Beşiktaş Belediyesi Beltaş AŞ. işbirliği ile Yıldız Doyran’ın “Yeniden Doğa” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Dilek Karaaziz Şener ve Nilgün Yüksel’in üstlendiği sergiye, sanatçının uzun sanatsal kariyerinin bir dökümü niteliğinde olan kitap da eşlik ediyor.

Sergide resim, fotoğraf, yerleştirme ve video gibi farklı türde eserler yer alırken, sergi eşliğinde sunumu yapılacak, on altı yazarın katkıda bulunduğu kitapta hem sanatçının çalışmalarına bir yeniden okuma önerisi getiriliyor, hem de bir sanatçının üretimlerinin dilde ve düşüncede nasıl çoğalacağı üzerine metinler yer alıyor.

Sergi, bir yandan tam söylendiği gibi en yalın hâliyle “doğa”yı anlatırken diğer yandan insana dair olabildiğince kaotik bir söylemi dile getiriyor. Sergi, sadece doğaya değil, doğanın bir parçası olan, ona karşıdan bakan, onunla devinen, ondan kopan, ona dolayısıyla kendine yabancılaşan insana dair bir söylence. Yitip gidene dair bir ağıt, binlerce yıldır birlikte devinime dair bir onurlandırma. “Yeniden Doğa”, kaynaklarını doğanın ritminden, felsefeden ve göçlerle, yeni karşılaşmalarla uzun bir geçmişi de beraberinde taşıyarak oluşturulan kültürden alıyor.

Günümüz sanatının dinamik yapısının gereklerine göre tasarlanan sergi sürecinde bilim insanları ve sergi küratörlerinin katkı sunacağı söyleşi ile de bilim-doğa- sanat, sanatçı, sanat yapıtı ve yaşam ekseninde izleyici beraber düşünmeye ve sürece dâhil olamaya davet ediliyor.