kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

“Modernizm Kavramı ve Türkiye’de Modernist Sanatın Doğuşu” kitabı yayımlandı

8 Mart 2021

Ali Artun‘un “Modernizm Kavramı ve Türkiye’de Modernist Sanatın Doğuşu” başlıklı kitabı İletişim Yayınları’nın Sanat Hayat dizisi kapsamında yayımlandı.

“Modernizm Kavramı ve Türkiye’de Modernist Sanatın Doğuşu”, önce “estetik modernizm” kavramıyla, ardından da “post-kolonyalizm” teorisiyle ilgili yazını incelemektedir.

Sanatın özerkleşme sürecini ifade eden “estetik modernizm”, çağdaş sanat tarihinin en kilit kavramıdır. Postkolonyal teori ise, modernizmi, Batı merkezlerinde köklenerek Dünya’ya yayılan yekpare bir estetik ve tarih olarak kabul eden Avrupa-merkezli bütüncül anlatıları parçalamış ve Batı-dışı farklı farklı coğrafyalara özgü çoğul modernizm tarihlerinin önünü açmıştır. Böylece, Asya’dan, Afrika’dan, Latin Amerika’dan değişik kültürlerin, Batı’nın kolonyal tarih dogmalarına saplanmadan kendi sanatlarının yaratıcılığını keşfettiği müthiş bir birikim çıkmıştır ortaya. Kitap, bu birikimi tarayarak Batı-dışı toplumlarda modernist sanatın doğuşuna ilişkin tarihlerden bir harita çıkarıyor ve aralarında nasıl bir ortak örüntü ortaya çıktığını analiz ediyor. Ve sonunda, bu ortak örüntü ışığında Türkiye’de modernist sanatın doğuşunu inceliyor. Tanzimat’tan başlayarak, sanat icraatında ve sanat tarihinde Batılılaşmanın nasıl örgütlendiğini, Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte modern/ulusal sanat ideolojisinin hangi saiklerle ve hangi ilişkilerle inşa edildiğini irdeliyor. Ondan sonra, İkinci Dünya Savaşı ertesinde bu tarihin kırılması ve sanatta özerkleşmenin yolunun açılmasıyla sanatın resmî davalardan özgürleşmesine ilişkin tezler yer alıyor. Kitap, bu modernist kırılmayı en çarpıcı biçimde ifade eden eserlerin/sanatçıların kıyaslandığı küçük bir albümle son buluyor.