kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Monitor’da yeni sergi: “Birlikte, yabancıyız”

7 Ekim 2020

Kültür için Alan tarafından desteklenen kâr amacı gütmeyen güncel sanat oluşumu Monitor, üçüncü yılının ilk etkinliğinde 1 – 14 Ekim 2020 tarihleri arasında Vajiko Chachkiani ve Senem Gökçe Oğultekin’in “Birlikte, yabancıyız” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Pandemi nedeniyle bu yıl çevrimiçi kanallar aracılığıyla izlenebilecek sergilerden ilki, kişinin toplumsal bağlardan sıyrılıp kendi birliğinin içindeki çokluğu görebilme mücadelesine odaklanıyor.


Karl R. Popper “Daha İyi Bir Dünya Arayışı” isimli kitabında, organizmaların yuvaları, çatıları ve sıradağları yapılandırmasının arkasında, daha iyi bir dünya arayışının olduğundan söz eder.
Organizmalar bu yolda, yeni çevreleri bulup keşfeder ve onları değiştirirler. “Birlikte, yabancıyız”, devredilen anılar üzerinden kurgulanmış benliklerimizin temsil ettiklerinden ayrılıp bize ait olanın
peşine düştüğümüz bir hikâyenin giriş bölümünü oluşturuyor.

Vajiko Chachkiani 2017’de ürettiği “Winter which was not there” isimli çalışmasını, kendi tarihinden kurtulmaya çalışan kişi metaforundan yola çıkarak hazırlar. Denizin altından çıkarılan anıtsal heykel,
onunla aynı sureti paylaşan adamın aracının arkasına bağlı şekilde yol alır. Aktarılan bellek üzerinden inşa edilen benliğin yıkımına şahit olduğumuz bu çalışmada; bul, topla, yok et aşamalarıyla varoluşun
bağlı olduğu yanılsamalardan kopuşlar gerçekleşir. Temsil ettiklerinden uzaklaşıp kendi olmaya yaklaşan bir kişinin profilinin çizildiği bu hikâyede, devredilen geçmişin yükü, bağlı olduğu ipin ucunda
gidilen yolda geride bırakılmıştır.

E. M. Cioran’ın, “Tarih ve Ütopya” kitabında anlattıklarından biri, kendimiz hakkında yanılsamamız kalmadığında, başkası hakkında da yanılsama kalmayacağına dairdir. Yazara göre, kendini tanımayı
amaç haline getirmiş olan yaptıklarının arkasında uzanan kirli nedenlerle yüzleşmeye de artık hazır hale
gelmiştir.

Senem Gökçe Oğultekin, 2017’de Ani’de çekimlerini gerçekleştirdiği “Dun / Home” ismini taşıyan çalışmasında, iki millet arasındaki olasılıklar dahilinde henüz gerçekleşmemiş bir versiyonu canlandırır.
Videoda, başlangıçta biri yabancı, diğeri ev sahibi iki karakterin birbirlerini anlama ve kabul etme yolunda kendi benliklerine çıktıkları keşfe ortak oluruz. Artık iki tarafı birbirine bağlamayan bir
köprünün işlevini yerine ne getirebilir? Yıkıntılar arasında var olmaya devam eden farklı canlı türlerini izlemek ve oluş şekillerini anlamak yeni bağlantı yolları inşa etmemize olanak sağlayabilir mi? İki taraf
olmadığını, yabancının aktarılan geçmişle sadece içimizdeki bir yanılsama olduğunu hissetmek tüm bağlantı yollarını gereksiz kılabilir mi?

Sıkıca tuttuğumuz bağlarımızı gevşetip çeşitli olasılıklarda kendimizle karşılaşma olanaklarını arayan “Birlikte, yabancıyız”, bizi bir araya getiren asıl şeyi görme ihtimalleri üzerinden bir anlatı inşa ediyor.