kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

“Mülkiyeti Geri Almak?” kitabı raflarda

29 Ağustos 2016

Kamusal alan sanat profesörü Marysia Lewandowska ve güncel sanat küratörü Laurel Ptak tarafından derlenen “Mülkiyeti Geri Almak?” kitabı Süreyya Evren çevirisiyle Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından Sanat ve Kültürel Çalışmalar kategorisinde yayımlandı.

Kitap; kültür, siyasal ekonomi, maddi olmayan üretim ve kamusal alan gibi kavramlar üzerinden “mülkiyet” kavramını anlamlandırmaya, kapitalist sistemin verdiği uyarıları değerlendirerek “Kültürün, bilginin sahibi kim? Üretiminin, dolaşımının koşulları, siyaseti ve ekonomisi neler?” gibi sorularını yanıtlamaya çalışıyor.

“Mülkiyeti Geri Almak?” genelde dokunulmaz veya sarsılmaz görülen “mülkiyet” ve “mülksüzleştirme” kavramlarına ve bunların nasıl mümkün olabileceğine odaklanıyor. Denemeler, sanat projeleri ve sohbetlerin özgün bir biçimde bir araya getirilmesiyle oluşan kitap; Marysia Lewandowska ile Laurel Ptak tarafından dört yılı aşan bir sürede hazırlandı.

Kitapta yer alan sanatçılar ve teorisyenler; kültür, ekonomi politik, maddi olmayan üretim ve kamusal alan arasındaki çekişmeli ilişkilere dair dikkatli bir inceleme sunarken aynı zamanda programlama, küratörlük, eko­nomi, ekoloji, imgeler, müzik, yayıncılık, korsanlık gibi kavramları çeşitli yönlerden ele alıyor. Geçtiğimiz on yıllar içerisinde mülklendirmenin kendi­sinin ve ele alınan diğer kavramların önemli biçimlerde nasıl değiştiğinin inceliklerini ortaya çıkarıyor.