kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Müze Evliyagil ArtOda’da yeni sergi: ‘Geniş Şimdiki Zaman’

15 Ekim 2022

Müze Evliyagil bünyesinde kısa süreli sergi ve projelerin de gerçekleştirildiği ArtOda, 15 Ekim – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında, Alfa açık çağrısı sonucu seçilen, Müge İrem Beyazıt & Ekin Ünal sanatçı ikilisinin oluşumu _sojörn‘ün Geniş Şimdiki Zaman’ başlıklı ilk solo sergilerine ev sahipliği yapıyor.

Sergi, bağlamsal ve zamansal olarak meşru kabul edilen, varoluşun içinde bağlanan ve düğümlenen dikişleri sökme denemesi olarak çizgisel anlaşılan kimlik kazanma, ilişkilenme, üretme ve tüketme süreçlerinin görünür sıralamalarını bozarak, kronoloji ötesi doğalarına odaklanıyor. Bu süreçler esnasında ortaya çıkan dolaşıklıkların algısal ve maddesel ağırlıklarını, kalıcılık ve geçiciliklerini inceliyor, yeterince uzağa yürüyerek başladığı noktaya varmaya çalışıyor. Özne-nesne ve neden-sonuç ilişkileri arasındaki, görünüşte tek yönlü akışa müdahale ederek; aktif, reaktif ve pasif kavramlarının aralarındaki sınırsal mutlaklığı sorguluyor.

Ankara merkezli sanatçı ikilisi _sojörn, Müge İrem Beyazıt ve Ekin Ünal’dan oluşuyor. İşbirlikçi sanat uygulamaları ve çalışmaları sırasında tanıştıktan sonra 2019’da beraber üretime başlayan sanatçı, tasarımcı ve mimar ikilisi ortak üretimlerini mekânlar, karşılaşmalar ve materyaller ile harmanlıyor. Esas olarak üretimlerinin ana malzemelerini bulunan nesneler, plastik atıklardan yapılmış levhalar ve artıklar oluşturuyor.