kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Müze Gazhane’nin açılış sergisi: “Kente Doğru”

28 Temmuz 2021

Müze Gazhane, Temmuz 2021 – Ocak 2022 tarihleri arasında açılış programı kapsamında Serkan Taycan’ın “Kente Doğru” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Modern kentleşme sürecinin, taşradan İstanbul’un çeperlerine ve meydanlarına uzanan bir izleğini sunan sergi, sanatçının Habitat, Kabuk, Agora ve İki Deniz Arası çalışmalarını ilk defa bir arada izleyiciyle buluşturuyor.

Serkan Taycan’ın 2007’den beri sürdürdüğü çalışmalarına bütüncül bir bakış imkânı sunan serginin yapı taşlarını kentleşme, taşranın ve kentin dönüşümü ile ekoloji temaları oluşturuyor. Temel anlatısı “Kentleşme nedir?” sorusu etrafında şekillenen sergi, birbirine eklemlenen üç fotoğraf serisi ve bir yürüyüş rotasından oluşuyor.

Taycan, fotoğraf serilerinin ilki olan Habitat isimli çalışmasında taşraya bakıyor; ikincisi olan Kabuk’ta İstanbul’un çeperlerinde dolaşarak kentin dönüşümünün izlerini arıyor; üçüncü çalışma Agorada kentin İstanbul’un en önemli kamusal alanları olan meydanlarına odaklanıyor. Serginin son bölümünü oluşturan ve bu çalışmaların hepsiyle ilişki kuran İki Deniz Arası projesi ise taşradan kent meydanlarına doğru gelen izleği Kanal İstanbul hattında bir yürüyüş rotasına çevirerek, yaşanacak sosyal ve ekolojik dönüşümü tecrübe etmek için bir imkân yaratıyor.

Müze Gazhane’nin 600 m2’lik galeri alanına yayılan sergide fotoğraf ve video yerleştirmeler yer alıyor. Çalışmalar hem bireysel hem de toplumsal anlatılar içeriyor ve Taycan’ın kimi zaman belleğinde kimi zaman bedensel olarak yaptığı yolculuklardan besleniyor. Kentteki dönüşümün etkilerini içeriden ve dışarıdan bir gözle araştıran ve fotoğraf, yürüme, haritalandırma gibi pratikleri bu araştırmanın yöntemi olarak kullanan Taycan’ın gözlemleme ve dahil olma yaklaşımı sergideki eserlerin ortak dili olarak dikkat çekiyor. Sergi, İstanbul’u bir “küresel kent” olarak ele alarak; sosyoloji, politik coğrafya, mimarlık ve kent politikasının kesişiminde yer alan kentleşmeye ilişkin evrensel ve güncel tartışmalara bir platform oluşturmayı hedefliyor.