kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Müzik sektöründe sosyal haklar için Müzik Platformu kuruldu

5 Nisan 2021

Müzik endüstrisi çalışanlarının yıllardır çözülemeyen sosyal hak sorunlarından yola çıkarak, Merve Eryürük tarafından muzikplatformu.com adıyla bir dijital platform hayata geçirildi. Müzik endüstrisi çalışanlarının sosyal hakları konusunda çalışmalar yürütecek platform, gönüllü bireylerin desteğiyle müzik endüstrisini tek tıkla bir araya getirmeyi hedefliyor.

Platform, endüstride kaç kişinin istihdam edildiği, kaçının sigortalı çalışabildiği ve kaçının sigortalı çalış(a)madığı bilgisine erişerek çözüm için bir sonraki aşamaya geçmeyi amaçlıyor.

Platforma; Müzik ve Sahne Sanatları Sendikası, TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi, MESAM, MÜYORBİR, MÜ-YAP ve MÜYA-BİR, destek veriyor.

Platformun kurucusu Merve Eryürük, veri toplamanın önemini şu sözlerle açıklıyor: “Müzik endüstrisinin sigorta sorunu, veri ile somutlaşır ise bu konunun çözümü için adım atılabileceği apaçık ortadadır. Herhangi bir ticari menfaati olmayan platformun ana prensipleri, kamu kurumları ile çözüm çalışmalarında kişisel verilerin paylaşılmamasıdır. Platformdan gelecek veriler, sadece bu konu özelinde değil müzik endüstrisine fayda sağlayacak başka çözümleri de içermektedir.”

Müzik endüstrisinde çalışan kişilerin özellikleri (eğitim/cinsiyet/meslek/ikametgâh vb.) ve endüstride yer alan meslek gruplarının bilgisine ulaşmak isteyen platform elde ettiği verilerle sigortasız çalışan kişilerin sigortalanabilecekleri mevzuatı oluşturmak, sigortalı olmasına rağmen prim ödemelerinde sorun yaşayan kişilere iyileştirici çözüm bulmak ve müzik endüstrisi içinde yer alan tüm meslek kollarını bularak, ilgili resmi mercilerde bu iş kollarının tanımlanmasının yapılması için çalışmalar gerçekleştirecek.

Bu çalışmaların sonunda ise sanatçıların ve müzik endüstrisi emekçilerinin ihtiyaçlarına/çalışma koşullarına göre sigorta mevzuatının iyileştirilmesi ve çalışan herkesin sosyal güvencesinin sağlanması, müzik endüstrisinde çalışan herkesin “mesleki yeterlilik belgesi” alması, bu belge ile müzik endüstrisinde çalışanların resmi ve özel kuruluşlarda mesleklerini icra ettiklerine dair başka herhangi bir dokümana ihtiyaç duymamaları, mesleki yeterlilik belgesinin sağlayacağı faydalardan müzik endüstrisi çalışanlarının faydalanması (SGK prim hibeleri, e-devlet sisteminde meslek bilgisinin otomatik gözükmesi vb.) ve Türkiye müzik endüstrisi haritasının çıkarılması hedefleniyor.