kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Müzik-Sen’den müzisyenlere çağrı

23 Eylül 2020

Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası Müzik-Sen, müzisyenleri pandemi sürecinde yaşadıkları sorunlara beraber çözüm üretmek için sendika çatısı altında toplanmaya davet etti.

Müzik-Sen’in resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan çağrı metni şu şekilde:

“Tüm müzisyen arkadaşlarımıza açık çağrımızdır. Dağınıklığımıza ve örgütsüzlüğümüze son verip, haklarımız için birleşelim, bütünleşelim. Türkiye’de alanında bağımsız olarak çalışma yürüten tek sendikamız Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası (Müzik-Sen) olarak tüm müzisyenlere bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Gelin sendikamız çatısı altında birleşelim ve güçlenelim. Hepimizin karşı karşıya kaldığı temel sorunları el birliğiyle aşalım. Sosyal güvencesizliğimize son verelim, daha önce dört kere kazandığımız ve en doğal hakkımız olan emeklilik hakkımızı kazanmak için mücadele edelim, mesleki tanım statümüzü elde edelim, yeşil pasaport talebimizi dile getirelim. Müzisyen ve sahne sanatçılarının hak ettiği bir yaşam için sendikamıza sahip çıkalım ve üye olalım. Her geçen gün daha da zorlaşan yaşam koşullarının altında ezilmekten, yardıma muhtaç insanlar muamelesi görmekten, yokluklar ve yoksunluklar içinde bir köşede yitip gitmekten artık bıkmış ve usanmışsak sendikamıza sahip çıkalım. Örgütlü, güçlü ve birlik olmaktan korkmayalım! Devletin anayasal hak olarak bize tanıdığı sendikal örgütlülük hakkımızı kullanalım. Sendikal örgütlülük dışında medet umulan hiçbir kişinin veya kurumun nüfuzu veya etki gücü hedefimiz olan haklarımızı bize kazandıramaz. Geleceğimiz için Müzik-Sen’e üye olalım.