kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Naz Kocadere de Appel’in basılı sergisinde yer alıyor

17 Mart 2021

de Appel, 2019/2020 Küratöryel Programı’nın nihai sonucu olarak “This may or may not be a true story or a lesson in resistance” programını sunuyor. COVID-19’u çevreleyen kısıtlamalar nedeniyle, program katılımcıları Thomas Butler, Sharmyn Cruz Rivera, Juan Fernando López, Iris Ferrer, Danai Giannoglou ve Naz Kocadere projeyi bir “basılı sergi” olarak yeniden tasarladılar.

Bu nihai sonuç, Eylül 2019’da de Appel‘de başlayan bir yıllık yolculuğun ve işbirliğinin sonucu. Başlangıçta fiziksel bir sergi için plânlar yapıldı. Bununla birlikte, COVID-19 pandemisi ve çeşitli tedbir dalgaları, bu projenin sunulabileceği formatın yeniden incelenmesini gerektirdi. Katılımcılar, pandeminin başlamasından önce geliştirilen uzun tartışmalara dayanarak, sergiyi, projenin yıkıcı ruhunu somutlaştırmaya ve katkıda bulunan sanatçıların uygulamalarını somutlaştırmaya uygun, sınırlı sayıda yayın olarak yeniden tasarladılar.

2019’da başladıkları konsept, Amerikalı kavramsal sanatçı Allan Sekula‘nın çalışmaları ve School Is a Factory (1979/80) adlı fotoğraf serisinden kaynaklanıyor. Sekula, kendine özgü tarzıyla anlatı metinlerini öğrencilerin ve işçilerin sade, siyah-beyaz fotoğraflarıyla eşleştiriyor. Böylelikle eğitimin, emeğin, boş zamanın ve kültürün sürekli olarak metalaştırıldığı ve amansız bir sömürü ve kâr sistemi tarafından sınıflandırıldığı yolları açığa çıkarıyor. Bu çalışmayla göz dolduran program katılımcıları, baskın bilgi sistemlerine karşı çıkmak ve bunlara meydan okumak için direniş araçlarını düşünmeye koyuldular; eğer varsa, sanat bize direnişle ilgili hangi dersleri öğretebilir?

Geleneksel sergi yapımı ile ilgili çalışma yöntemlerini bir kenara bırakan CP katılımcıları, başlangıçta planlanan fiziksel sergi için halihazırda etkileşimde bulundukları sanatçılarla çalışmaya devam etmeyi seçtiler. Sınırlı sayıda beş yüz kopya için mevcut bir sanat eserini yaratmalarını veya uyarlamalarını istediler. Bu sanatçılar Simon Browne, Danilo Correale, Jason Dodge, Nibia Pastrana Santiago ve Dilek Winchester.

Her sanatçı, alıcının istediği şekilde teslim edildiği ve etkinleştirildiği yayın kabından çıkarılabilecek bir çalışma yaratmıştır. Bu çalışmalarla birlikte, konteynerde program katılımcıları tarafından yazılan küratöryel denemelerden oluşan bir kitap ve Buck Ellison’ın bir fotoğraf serisi yer alıyor. Son olarak, Los Angeles’taki Sekula arşivi tarafından Allan Sekula’nın bu sergide de yer alan orijinal fotoğraf çalışmasını yeniden üretmelerine izin verildi. Tüm bunlar, Atina merkezli tasarım stüdyosu ve matbaacı Bend ve G. Kostopoulos Printing House S.A. işbirliğiyle hayata geçirildi.