kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Nil Yalter Museum Ludwig’de

8 Mart 2019

Museum Ludwig, 9 Mart – 2 Haziran 2019 tarihleri arasında Nil Yalter’in “Şu Gurbetlik Zor Zanaat Zor” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Serginin yayınına SAHA Derneği destek veriyor.

Yalter’in sergisine ek olarak ”Şu Gurbetlik Zor Zanaat Zor/Duvarlar” isimli poster serisi Köln’de devam ediyor. Türkçe bir şiirden alıntılanan “Şu Gurbetlik Zor Zanaat Zor” satırını sanatçılar ya da ilgili muhitlerde ikamet eden insanlar, bu muhitlerde sıkça konuşulan Almanca, Türkçe, Arapça, Rusça ya da Lehçe gibi dillerde posterlere yazıyor.

Nil Yalter eserinde toplumsal açıdan önemli olan, aynı zamanda sürgünde yaşamak ya da kadınların rolü gibi kendisini de ilgilendiren konuları inceler. Bunun dışında sanatçı, sosyal açıdan uçta bulunan gruplarla, özellikle kendisinin de eseriyle seslerini duyurduğu göç eden isçilerle ilgilenir. Yalter’in medya araçlarını bir arada kullanarak oluşturduğu eserleri örneğin bir Türk aktivistin mahkûmiyeti, bir kadın hapishanesindeki günlük yaşam ya da misafir işçilerin yaşam koşulları gibi genelde güncel siyasi olaylara ve toplumsal durumlara bir tepki niteliğindedir. Bu açıdan dil, bununla birlikte Orta Doğu’dan, Türkiye’den ve Batı Avrupa’dan kültürel etkiler Yalter için önemli bir role bürünmektedir.

Sanatçı başından beri, içine kısmen göçmen ve eşcinsel perspektiflerin de karıştığı feminist sorularla meşgul olur. Tam da bu nedenle sanatçının eseri, bugün her zamankinden daha da güncel bir durumda bulunmaktadır.