kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

NOKS Bağımsız Sanat alanı ve Corridor Project Space işbirliğiyle “Seyahatin Geleceği: Sanat Eserinin Yolculuğu”

7 Eylül 2018

NOKS Bağımsız Sanat Alanı, Amsterdam merkezli Corridor Project Space ile bir araya gelerek 9 Eylül – 7 Ekim 2018 tarihleri arasında “Seyahatin Geleceği: Sanat Eserinin Yolculuğu” sergisini gerçekleştiriyor.  

Seyahati ve sanat nesnesinin ulaşımını merkezine alan bu sergi, Corridor Project Space‘in 2017’de başlattığı Teotwawki* sergi serisinin son ayağını oluşturuyor. Dayanışmanın Geleceği, Neyin Geleceği?, Paranın Geleceği, Ekolojinin Geleceği, Arşivin Geleceği sergilerinden sonraki “Seyahatin Geleceği” sergisinin ikinci bölümünün ana konusunu sanat nesnesinin seyahatine ilişkin sanatçıların yaşadığı deneyimler ve ortaya çıkan hikayeler oluşturuyor.

Teotwawki: [ti.at.wak.i] “İngilizce “The End of the World as We Know It”. ” “Bildiğimiz Dünyanın Sonu” cümlesinin kısaltılmış kullanımıdır. Ve günlük hayatın tamamen değişebileceği yeni ve beklenmedik bir durumun ortaya çıkması anlamına gelir. Medeniyetin, şehir hayatının, toplumun yazılı veya yazılı olmayan kuralları bir anda değişebilir ve insanlar hayatta kalmak için yeni beceriler geliştirmek zorunda kalabilirler. Teotwawki sergileri de gelecek ile ilgili çeşitli başlıkları kullanarak öngörüler, tahminler ve kehanetler üzerine düşündürmeye çalışıyor.

“Seyahatin Geleceği: Sanat eserinin yolculuğu” sergisi süresince bir sanat taşımacılığı şirketine dönüşecek olan NOKS Bağımsız Sanat Alanı’nda sanatçıların eser taşıma süreçlerine dair hikayelere yer verilirken, sanat eserinin dolaşımı ile ilgili imkan ve imkansızlıklar üzerine de konuşma ve tartışma fırsatları yaratılmış olacak.