kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

NOKS Bağımsız Sanat Alanı’nda “Seyahatname”

12 Ekim 2018

NOKS Bağımsız Sanat Alanı 14 Ekim – 18 Kasım 2018 tarihleri arasında, Avusturya Kültür Ofisi İstanbul‘un desteğiyle SEYAHATNAME başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Bir hikâye anlatıcısı, sanatçı ve koleksiyoncu Lukas Birk; Balkanlar, Orta Doğu ve Asya’da yetmiş yıldan fazla süre boyunca gerçekleşmiş yolculukların görsel hatıralarından oluşan kapsamlı kişisel koleksiyonunu, üç karakterin İstanbul’dan geçişine ışık tutan, mekâna özel bir yerleştirme ile yeniden tasarlıyor.

Her türün bir karması olan SEYAHATNAME üç nesil erkeğin hayatını gözler önüne seriyor: II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya’sının birleşik ordu kuvvetlerinde asker olarak görev yapan büyükbaba Viktor Birk, 1970 ve 1980’lerde hippi bir gezgin ve maceracı olan baba Andreas Birk ve son olarak bir çağdaş sanatçı ve avare olan Lukas’ın ta kendisi. Üçü de seyahat etme ve fotoğraf çekme üzerine tutkulular. Yerel fotoğraflardan sanat fotoğrafçılığına, aile albümünün mahremiyetinden toplumsal teşhirin acımasızlığına kadar uzanan bir faaliyetin ürünü olan bu arşiv asamblajı; içerisinde hem gerçek, hem de hayali nüshalar halinde aile albümlerini, araya karışmış kitapları, günlükleri, isimsiz fotoğrafları, haritaları ve daha birçok nesneyi barındırıyor.