kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

NOKS Bağımsız Sanat Alanı’ndan İsrail’de karma sergi: “Refleks” [Reflex]”

26 Temmuz 2019

NOKS Bağımsız Sanat Alanı, 26 Temmuz – 11 Ağustos 2019 tarihleri arasında Türkiye’den fotoğraf ve video sanatçılarıyla birlikte Tel Aviv, İsrail’deki Indie Gallery‘de “Refleks” [Reflex] başlıklı bir karma bir sergi düzenliyor.

Türkiye’den bir grup sanatçının yakın dönem işlerinin sergilendiği sergi, bireyler ve toplum ile beden, biyo-güç, cinsiyet ve kimlik politikalarının merkezinde bulunan insanlar arasındaki çok katmanlı bir hikâyeye değinen fotoğraf ve video çalışmalarından oluşuyor.

Kimliğe ilişkin imge, insan izinin politik yankısıdır. Fotoğrafta refleks, bireyler ve toplum ile beden, biyo-güç, cinsiyet ve kimlik politikalarının merkezinde bulunan insanlar arasındaki çok katmanlı bir hikâyeden oluşur. Buna ek olarak, doğa ile sosyal düzen arasında bir çeşit uyum barındıran çok katmanlı bir yapı mevcuttur.

Sanat, norm dışı olanın, herhangi bir tanımlamanın ötesinde görülebildiği avangart alanlardan biri olmasının yanında, aynı zamanda herhangi bir bireyin varlığına izin veren bir eylem şeklidir. Kimlik, yalnızca bir kişinin etnografik özelliklerinin bilinmesini sağlayan bir sözcük değildir. Bir insanın kamusal alanda nasıl olması, ne şekilde harekete geçmesi veya yaşaması gerektiğini içeren çok daha kapsamlı bir sözcüktür.

Bu imgeler, coğrafyamızla ilişkili olarak bedenlerimiz ve zihinlerimiz üzerindeki baskınlığa ve geçmiş ile gelecek arasındaki çatışmaya tepkidir. Sergide yer alan bedenlerin performansı, kimliğin ifadesi ve fotoğraf kurgusu şeklinde yapılan müdahalelerin sonucunda oluşan bir eylem olarak düşünülebilir. İzlenen bedenler, erkeksi bir güç gösterisinin ötesinde kendi özel varlıklarını ortaya çıkaran bağımsız bir akış içindedir. Karşılaştığımız beden ve eylemlerin doğrudan kanıt işlevi vardır. İmgelerin amacı aynı zamanda üzerlerinde bulunan sorunlu sorumluluğu imha etmektir. Eğer görüntünün epistemolojisi hakkında konuşacak olursak, bu, daha ziyade fotoğrafların ve videoların arkasındaki hikâyede gizlidir; dolayısıyla da görüntünün yanlış anlaşılmasından kaçınmak için reflekse karşı reaksiyonunun bilgisini düşünmemiz gerekir. Dahası, bu refleks bireyin ifadesine dönüşür.