kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

O’Art’tan yeni sergi: ‘Lorem Ipsum’

24 Şubat 2022

O’Art, 17 Şubat – 17 Mart 2022 tarihleri arasında Akaretler Sıraevler No:11’de Begüm Güney küratörlüğünde düzenlenen, ‘Lorem Ipsum’ başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyor.

Dokuz sanatçının yazı ve formun bir araya geldiği eserlerinden oluşan sergide; Berkay Tuncay, Gülen Eren, Leyla Emadi, Emin Çelik, Merve Ünsal, Merve Ertufan, Nancy Atakan, Huo Rf ve Eylül Ersöz’ün 18 adet eseri yer alıyor.

Serginin temasını oluşturan ve Yunanca kökenli bir kelime olan ‘tipografi’; typos (form) ve graphia (yazmak) kelimelerinin birleşimiyle oluşuyor. Görsel, işlevsel ve estetik düzenlemesi tipografinin bilimsel ve sanatsal bulgularından hareketle kurgulanıyor. İmgesel bir öge olarak sanat, tipografide gücünü, yalın ve soyut göstergeler oluşundan alıyor.

Sergi, tipografinin bir araca dönüştüğü ya da amaç edinildiği iki zıt yaklaşımı bir arada sunarak, günümüz sanatıyla ilişkisini nesne-imge-gösterge ilişkisinde yorumluyor. Yazının imgeyle birleşiminde temsil ettiği, tasvir ettiği, hatırladığı ya da hayal ettiği, soyut ve somut düşüncenin sınırları ortadan kaldırılıyor. Böylece ‘lorem ipsum’ anlam ve anlamsızlık üzerinde bir yandan toplumun benimsediği göstergeler zincirini bozuma uğratırken bir yandan da olası tüm anlamları kucakladığı bir yaklaşım sunuyor.