kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

“Omuz Konuşuyor” serisi “Aciliyet ve Dayanışma” ile devam ediyor

7 Temmuz 2021

Karşılıksız kaynak paylaşımının aciliyetine ve dayanışmaya inanan bir grup kültür-sanat emekçisinin başlattığı gönüllü bir hareket olan Omuz, yeni değişmezler ya da katı maddeler oluşturmak yerine, yaşanmış deneyimlere dayalı tanımlarla beslenen bir yayın olan Omuz Sözlüğü’nü hayata geçirdi.

Omuz dayanışmasını yaratan koşulları tanımlamaya niyetlenmiş, günün içinden türeyen bir kelime dağarcığı oluşturan Sözlük; “Omuz Konuşuyor” etkinlik serisi, sözlüğün dağarcığını oluşturmak için düşünülmüş bir format. Serinin ikinci konuşması, 8 Temmuz 2021 tarihinde saat 17:00‘da “Aciliyet ve Dayanışma” başlığı ile Asena Günal moderatörlüğünde Begüm Özden Fırat, Özlem İlyas ve Tanıl Bora‘yı ağırlıyor.

Asena Günal’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek konuşmada Tanıl Bora, Türkiye’de siyasal ve toplumsal düşünüşte “acilciliğin” köklülüğü üzerinde dururken, eleştirel bir yaklaşımla, “acilciliğin yarattığı risklerden nasıl sakınmalı” sorusu etrafında dolaşacak. Özlem İlyas, aciliyet içeren koşullarda dayanışmanın imkân ve zorluklarına odaklanacak ve maddi koşullardaki dönüşümlerin daha da görünür kıldığı çelişkilerin, örgütlenmeler üstündeki etkisinden bahsedecek. Begüm Özden Fırat, mahalle dayanışması formunu, COVID-19 pandemisi döneminde harekete geçen karşılıklı yardımlaşma ağlarıyla yan yana düşünerek, bu örgütlenme biçiminin son dönemde nasıl bir biçim aldığına işaret edecek.