kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

“Omuz Konuşuyor” serisi “Dayanışma ve Belirsizlik” ile devam ediyor

3 Kasım 2021

Karşılıksız kaynak paylaşımının aciliyetine ve dayanışmaya inanan bir grup kültür-sanat emekçisinin başlattığı gönüllü bir hareket olan Omuz, yeni değişmezler ya da katı maddeler oluşturmak yerine, yaşanmış deneyimlere dayalı tanımlarla beslenen bir yayın olan Omuz Sözlüğü’nü hayata geçirdi.

Omuz dayanışmasını yaratan koşulları tanımlamaya niyetlenmiş, günün içinden türeyen bir kelime dağarcığı oluşturan Sözlük; “Omuz Konuşuyor” etkinlik serisi, sözlüğün dağarcığını oluşturmak için düşünülmüş bir format. Serinin üçüncü konuşması, 4 Kasım Perşembe günü saat 17:00‘da Dayanışma ve Belirsizlik” başlığı ile Yelta Köm moderatörlüğünde Cavidan Soykan, Malaz Usta ve Tuba İnal Çekiç‘i ağırlıyor.

Cavidan Soykan, devletler tarafından yaratılan uluslararası göç politikalarının sunduğu “belirsizlik” ortamının, yine devletlerin lehine, ucuz iş gücü, muğlak statüler ve gelir eşitsizliği olarak geri döndüğünü anlatacak ve pandeminin tüm dünyada, göçmenlerin ekonomik, sosyal ve kültürel üretimlerinin sömürüsünü daha da kolaylaştırdığından bahsedecek. Tuba İnal Çekiç, dayanışmacı bir araya gelme pratiklerini, alternatif güzergahlar oluşturma olasılıklarını ve belirsiz koşullarla mücadele yöntemlerini, risk altındaki akademisyenleri desteklemek üzere yola çıkmış bir inisiyatif olan Off-University deneyimi üstünden aktaracak. Malaz Usta ise, kendi sinema pratiği üzerinden göçmenlerin deneyimini ele alan bir konuşma gerçekleştirecek. Türkiye’de yaşayan bir göçmen olarak, toplumun genelindeki göçmenleri ötekileştirme yönelimini ve nedenleri ve medyanın, bu dışlayıcı algının kurulmasındaki rolü üstüne sorular soracak.