kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Omuz’dan yeni bir etkinlik serisi: “Omuz Konuşuyor”

1 Mayıs 2021

Karşılıksız kaynak paylaşımının aciliyetine ve dayanışmaya inanan bir grup kültür-sanat emekçisinin başlattığı gönüllü bir hareket olan Omuz, yeni değişmezler ya da katı maddeler oluşturmak yerine, yaşanmış deneyimlere dayalı tanımlarla beslenen bir yayın olan Omuz Sözlüğü’nü hayata geçirdi.

Omuz dayanışmasını yaratan koşulları tanımlamaya niyetlenmiş, günün içinden türeyen bir kelime dağarcığı oluşturan Sözlük; “Omuz Konuşuyor” etkinlik serisi, sözlüğün dağarcığını oluşturmak için düşünülmüş bir format. Bu serinin ilk konuşması, 2 Mayıs Pazar günü saat 17:30‘da “Güvencesizlik ve Aciliyet” başlığı ile Aslı Odman, Hacer Foggo, Emre Yeksan ve Civan Özkanoğlu‘nu (Omuz) ağırlıyor.

Omuz; COVID-19 sürecinde daha da görünür hâle gelen ekonomik eşitsizlik ve güvencesizlik ortamında dayanışma ağını güçlendirmek amacıyla kuruldu. Görsel sanatlar alanında çalışan ve üretenler arasında bir paylaşım ağı olan Omuz, maddi destek talep edenleri destek sağlamak isteyenlerle bir araya getiriyor.

“Omuz Konuşuyor”, sadece kültür-sanat alanı değil ama farklı alanlardan kişileri bir araya getirip, sözlüğün peşine düştüğü kavramları birlikte tartışmayı ve boyutlandırmayı hedefleyen bir konuşmalar dizisi. Omuz Sözlüğü var olan sorunlar çevresinde bir söylem üretme niyetini taşıyor ve biriken kelime dağarcığının bir mücadele aracı olarak işlev görebileceğine dair bir umut taşıyor.

Aslı Odman, Emre Yeksan ve Hacer Foggo; güvencesizlik ve aciliyet kavramlarını Civan Özkanoğlu moderatörlüğünde, bugünün koşulları ekseninde tartışmaya açacak. Tam kapanmanın başlangıcında ve 1 Mayıs ertesinde gerçekleşecek konuşma, güvencesizliğin kökenlerine işaret etme niyetiyle, kriz zamanlarındaki zorunlu aciliyetin, dayanışmacı eylemler içindeki potansiyellerine odaklanacak.