kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Operation Room’da yeni sergi: “etten, kemikten”

11 Haziran 2019

Amerikan Hastanesi “Operation Room” Sanat Galerisi, 18 Mayıs – 27 Temmuz 2019 tarihleri arasında Kevser Güler’in küratörlüğünde hazırlanan “etten, kemikten” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Sergi süresince programda yer alan tur ve performansların yanı sıra 15 Haziran ve 13 Temmuz 2019 tarihlerinde Amerikan Hastanesi Konferans Salonu’nda iki kamusal program organize edilecek.

“etten, kemikten” sergisi,  maddesel, tarihsel, toplumsal, kişisel çeşitli ilişkilenme ve etkileşim içinde yaşayan, yaşamı son bulan, hastalanan, iyileşen, güç kazanan, güç kaybeden bir var oluş olarak beden ile ilgilenen ve bedenli bir öznelliği tahayyül eden üretimleri bir araya getiriyor. Alican Şahinler, Deniz Gül, Deniz Pasha, İris Ergül, Joachim Franz Beich, Kerem Ozan Bayraktar, Laurie Charles, Linda Dement & Nancy Mauro-Flude, Marina Papazyan, Nilbar Güreş, Pedro Barateiro ve Şafak Çatalbaş’ın yapıtlarını kapsayan sergi, bedenin oluş, eyleme ve maruz kalma, etki etme ve etkilenme kuvvetlerini düşünmeye davet ediyor. Bedenin güncel kavranış biçimlerine eğilen sanatsal üretimlere yönelik araştırma ve sohbetlerden yola çıkan ve devam eden bu sürecin ilk sergisi olan “etten, kemikten”, bir araya getirdiği üretimlerle yeni diyalogları ve karşılaşmaları mümkün kılmayı arzu ediyor.

Neoliberal kapitalizmin, sağlığı, gıdayı, suyu, güvenliği, yaşamı, satın alma ve mülk edinme pratikleri içinde konumlamasını tartışmaya açan sergide, bilgi-iktidar ilişkileri bağlamında biyopolitik düzenlemenin araçlarından biri olarak incelenen “sağlık” kategorisinin bugün piyasa ilişkileri içinde yeniden kurulma biçimleri sorgulanıyor.  “etten, kemikten” pazarlanır, alınır-satılır, patentlenir, kar edilir bir şey olarak yaşamın yeniden tanımlanması sürecinde, sanatsal üretimlerin canlılık, hayatta olmak, sağlık, hastalık, şifa ile ilişkilenme biçimlerine bakmaya davet ediyor. Yaşamın ve bedenlerin, türsel ve maddesel özgüllükler bakımından ya da insan için sınıfsal, ırksal, cinsel açıdan da dahil, çeşitli bakımlardan farklılaşan kırılganlığını ve aynı anda güçlenmeye dair ısrarını ve potansiyelini bu üretimler üzerinden yeniden okumayı öneriyor.

Sergi, bedene ve sağlığa dair tanımlamaların biyopolitik tahakküm mekanizmaları ve toplumsal normların inşasındaki tarihsel rolüne işaret ediyor. Feminist eleştiri ve felsefenin bedeni kavrama biçimlerinin gücü ile dayanışma ve topluluk oluşturma pratiklerinin gücünü, bugün bedeni ve canlılığı düşünmek bağlamında sahiplenmenin imkânlarıyla ilgileniyor. Yaşamın maddeselliğine bakarken, bedenlerin fizyolojiyle kapsanamayan boyutlarını işaret ediyor. İnsan olmayanın varlığına dair ihtimam ilişkileri bağlamında ekolojik adalet ve kamusal alanı düşünmeye dair sorular sorarken, yeryüzüyle, toprakla, bitkiyle, hayvanla, bakteriyle, karmaşık canlı cansız bir arada yaşama pratikleri içinde bütünsel bir sağlık ve şifa düşüncesinin imkanlarını irdeliyor. Şimdi ve burada olmayan, henüz olmamış ya da çoktan varlığını yitirmiş olanla sorumluluk ilişkilerimizi ve bu ilişkiler bağlayıcılığında bir yaşamsal adalet fikrini düşünmeye davet ediyor.

“etten, kemikten” sanatsal üretimlere odaklanarak canlılık ve hayatta kalmaya dair sorular bakımından beden düşüncesine dair mücadeleler, söylemler, araştırmalar, dönemler, coğrafyalar, bireyler ve topluluklar arası çeşitli alanlarda hareket ederek dönüşen bir karşılaşma öneriyor. Yan yana getireceği sanatsal üretimlerin, düşüncelerin ve eylemlerin, ilişkilenme biçimlerinin, araştırmaların performans, gösterim, konuşma, yayın ve başka sergiler gibi farklı biçimlerde açılmayı sürdürmesini arzu ediyor.