kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Oslo Mimarlık Trienali küratörünü arıyor

25 Eylül 2017

Oslo Architecture Triennale, 2019 sonbaharında, Oslo‘da yedinci kez düzenlenecek olan trienal için baş küratör, tema ve konsept için açık çağrıda bulunuyor. Her ulustan ve ülkeden bireyler veya kolektifler, önerilerini İngilizce olarak sunabilir. Son başvuru tarihi ise 18 Ekim 2017.

Küratör, trienalin ana programı için kavramsal ve tematik çerçevenin ve araştırmanın da dâhil olduğu sanatsal ve akademik sorumluluğa sahip olacak. Küratör, trienal ana programının farklı kısımlarını geliştirmek ve üretmek için organizasyon üyeleri ve e-flux Architecture ile iş birliği içinde olacak.

Bir trienal etkinliği olarak OAT, üç yıl boyunca üstün nitelikli bir içerik geliştirmek için çabalıyor. OAT, sadece sergileri değil, aynı zamanda alternatif ve disiplinlerarası projeler ve uygulamar aracılığıyla mimari ve kentsel gelişim konularını keşfetme ve incelemeyi amaçlıyor.