kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Özel Tiyatrolar Kooperatif Birliği’nin temelleri atıldı

1 Eylül 2020

İstanbul’daki özel tiyatroların bir araya gelmesiyle kurulan Tiyatro Kooperatifi, yalnızca İstanbul’da değil, tüm Türkiye’de tiyatroların birleşerek dayanışma gücü oluşturabilmesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Kuruluşundan bu yana edindiği bilgi ve deneyimi tüm Türkiye’yle paylaşmaya başlayan Tiyatro Kooperatifi, ülkemizin yedi bölgesinde yedi tiyatro kooperatifinin kurulmasını ve bu kooperatiflerin ‘birlik’ statüsünde birleşmesini hedefliyor. Tiyatro Kooperatifi’nin bu yoldaki ilk iş ortağı, Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi oldu.

Bölgesel tiyatro kooperatifleriyle yol arkadaşlığı yapabilmeyi, sektörel sorunların çözümü için birlikte çalışabilmeyi, iletişim ve iş birliği içinde olabilmeyi ve birlikte projeler geliştirebilmeyi amaçlayan Tiyatro Kooperatifi, bu yol arkadaşlığına resmi bir statü kazandırıp ‘Kooperatifler Birliği’ olabilmeyi arzu ediyor. Bu hedef doğrultusunda Türkiye’de kurulan ikinci sosyal kooperatif ise Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi oldu. Ülkemizdeki diğer bölgelerle de sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Tiyatro Kooperatifi, önümüzdeki aylarda da İzmir Tiyatro Kooperatifi’nin resmen kurulacağının müjdesini şimdiden veriyor.

Güney Marmara Bölgesi’ndeki özel tiyatroların örgütlü yapı olarak bir araya gelmesini hedefleyen Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi kuruluşundan kısa bir süre sonra, Tiyatro Kooperatifi iş birliğiyle ilk etkinliği Bursa Açık Hava Tiyatro Günleri’ni hayata geçirdi. COVID-19 salgını nedeniyle seyircisinden ayrı düşen özel tiyatrolara destek olmak amacıyla düzenlenen Bursa Açık Hava Tiyatro Günleri, Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi ile Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı ve Tiyatro Kooperatifi iş birliğiyle 21 – 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

İlk kez, Anadolu’da kendi ili dışında bir bölgede var olan profesyonel tiyatro kuruluşlarını tek çatı altında toplamak üzere harekete geçen Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi, bu yönüyle ülkedeki sanat örgütlenmesi için de cesaret vericidir. Kooperatif, Anadolu’da oluşturulacak güçlü tiyatro kuruluşlarıyla sanatın etki alanını da genişletmeyi amaçlıyor. Bu nedenle gerekli yasal çalışmaları başlatmak, desteklemek, mevcut yasalardaki eksikler üzerine farkındalık yaratmak, bu konularda iyileştirmeler için ilgililerle ortak çalışmalar düzenlemek kooperatifin önemli hedefleri arasında yer alıyor.