kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Painted Images SANATORIUM’da

15 Mart 2018

SANATORIUMGalerie Michael Schultz işbirliğiyle 15 Mart  – 14 Nisan 2018 tarihleri arasında “Painted Images” sergisi ile Galerie Michael Schultz’un dört sanatçısından çağdaş resim sanatının örneklerini sunuyor. Sergide yer alan sanatçılar; SEO, Andy Denzler, Jean Y. Klein ve Jochen Proehl.

Sergi, İstanbul ve Berlin arasında bir köprü kurarken, iki şehir arasındaki sanat etkileşimini güçlendirmeyi amaçlıyor.

1915 yılında, Kasimir Malewitsch, beyaz zeminde “Siyah Kare” adlı eserini sergilediğinde sanki bir cümlenin sonuna konmuş bir nokta gibiydi – resim sanatı tarihinin sonunda kocaman bir nokta. Zira şeklin ve rengin daha güçlü bir indirgenmesi düşünülemezdi; resim sanatının bundan öteye gelişmesi hayal edilemezdi. Fakat buna rağmen resim sanatının cazibesi ve uyandırdığı ilgi asla azalmadı.

Malewitsch’den beri sanatçıların, sadece fotoğraf ve video gibi yeni sanatsal araçlarını kapsamayan sanat kavramlarını birçok kez genişlettiği ve yenilediği görülmüştür. Deneysel kategorilerle sınırlanmayan ve kavramsal ifade biçimleriyle tanımlanan bir ortamda resim, “her şeye karşın yine de mümkün olanlar”ın üzerinde güçlü bir tez gibi duruyor. Sanatçıyı ve gözlemciyi büyüleyen, ressamın gözü ile eli arasındaki etkileşim ve görülebilenle resmedilen arasındaki ilişkidir. Bu büyülenme; resim sanatının, ana disiplin olarak görsel sanatlar arasındaki yerini sağlamlaştırır.