kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Pera Müzesi’nden çevrimiçi söyleşi serisi

27 Eylül 2021

Pera Müzesi, 7 Eylül – 24 Ekim 2021 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrenci ve mezunlarının eserlerini bir araya getiren “Yüzleşme” sergisi kapsamında sanat ve tasarımın günümüz dünyasıyla ilişkisini sorgulayan çevrimiçi bir söyleşi serisi düzenliyor.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerini, günümüz sanat ve tasarım dünyasında farklı roller üstlenen öğrencileri ile bir araya getiren konuşmalarda, kişisel deneyimlere gelecek öngörüleri eşlik edecek.

Sergi; Plastik Sanatlar ve Resim, Grafik Tasarım, Tekstil ve Moda Tasarımı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Tiyatro, Sanat ve Kültür Yönetimi bölümlerinde üretilen çalışmaları sanatseverlerle buluştururken, söyleşi serisi, bu disiplinlerin günümüz dünyasıyla kurduğu ilişkiyi mercek altına alacak. Etkinliklere konuk olan sanatçı, tasarımcı ve akademisyenler, kendi disiplinlerinin dününü ve bugününü, kişisel deneyimlerinden yola çıkarak tartışacaklar.

“Geçiş – Okuldan Hayata” başlıklı ilk söyleşi, Plastik Sanatlar ve Resim bölümünden mezun olmuş sanatçıların güncel durumları üzerinden sanat ortamı, sanatçı olma, sanat kariyeri kurma gibi konuları tartışmaya açacak. Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Hakan Özer ile sanatçılar Merve Dündar, Sevim Kaya, Buğra Erol’un konuşmacı olarak katılacağı söyleşi, 28 Eylül Salı günü gerçekleşecek.

Tasarım eğitiminin mevcut durumuna, grafik tasarımın geleceğine, değişen teknolojilerin sanat ve tasarıma etkilerine odaklanan ikinci konuşma “Grafik Tasarımda Eğitim, Teknoloji ve Sanat” başlığını taşıyor. Geleceğe dair öngörülerin kişisel deneyimler yoluyla paylaşılacağı söyleşi 30 Eylül Perşembe günü saat 19.00’da, Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özlem Mutaf Büyükarman, ünlü karikatürist ve öğretim üyesi Dr. Gürbüz Doğan Ekşioğlu, tasarımcı ve reklamcı Uğurcan Atoğlu ve tasarımcı Utku Lomlu’nun katılımıyla gerçekleşecek.

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Müşerref Zeytinoğlu, Bölüm Başkan Yardımcısı tasarımcı Dr. Kami Emirhan ve tasarımcı Nihal Müge Kaplangı’nın katılımıyla düzenlenen “Tasarım, Tasarımcı ve Moda Dün, Bugün, Yarın” adlı söyleşi 5 Ekim Salı günü yapılacak. Etkinlikte, tekstil ve moda tasarımı alanındaki akademik ve endüstriyel gelişmelere değinilecek.

Oyunculukta Düşünsellik ve Yaratıcılık” başlıklı konuşma 10 Ekim Pazar günü Tiyatro Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Balay,  Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Arda Öztürk, öğretim üyesi Prof. Dr. Fakiye Özsoysal ve ünlü oyuncu Levent Üzümcü’nün katılımıyla gerçekleşecek. Etkinlikte, oyuncunun yaşadığı dünyaya karşı tutumu ve sorumluluğu tartışmaya açılacak.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi Dr. Arzu Durukan, şef Didem Çetin ve lisans öğrencisi Fevzican Acar’ın katılacağı “Gastronomi ve Kültürbaşlıklı konuşmada, gastronominin kültür ve sanatla ilişkisi tartışmaya açılacak. Etkinlik, 12 Ekim Salı günü gerçekleşecek.

Söyleşi serisinin 14 Ekim Perşembe günkü son etkinliği “Sanat ve Kültür Yönetimine Genç Bir Bakış başlığını taşıyor. Sanat ve Kültür Yönetimi Bölüm Başkanı ve Yüzleşme sergisi küratörü Prof. Dr. Marcus Graf’a bu söyleşide, Yeditepe Üniversitesi mezunları Esra Özkan, Halil Yıldırır ve Eda Göknar eşlik edecek. Bugün sanat ve kültür yönetimi alanında yönetici olarak görev alan konuşmacılar, kişisel deneyimleri ışığında küratörlük, müzecilik, galericilik ve sanat yazarlığı konularında mevcut durumu tartışacaklar.