kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

İkincikat Tiyatro Yönetmenliği ve Performans Tasarımı Atölyesi

8 Nisan 2016

İkincikat Performans Tasarım Akademisi, tiyatro yönetmenliği konusundaki eğitim açığını kapatıcı kapsamlı bir programla Tiyatro Yönetmenliği ve Performans Tasarımı Atölyesi gerçekleştiriyor.

Mayıs-Haziran ayları içinde gerçekleştirilecek bir dizi atölyelerden oluşan program dahilinde teori ve pratiğin bir arada verildiği “temel reji” derslerinin yanı sıra “disiplinlerarası sahneleme”, “sahnede metin yazımı”, “mekân tiyatrosu”, “tasarım ve performans”, “kamusal alan performansları” gibi güncel sahneleme pratikleri gibi eğitimler yer alacak.

Eğitimler dışında Performans Tasarım Akademisi, katılımcılara atölye sırasında kendi projelerini tasarlamaları ve sahnelemeleri için proje kültürü bilgisi, geri bildirim ve danışmanlık verecek. Uygun bulunan performanslar için, katılımcılara sergileme ve lojistik destek bulma konusunda bağlantılar kurmalarına da destek olunacak.